ซิมระบบ 2G คลื่น900ส่อดับ14มีค. บอร์ดกทค.มีมติไม่ให้ยื้อบริการ นัดถกค่ายมือถือหาทางช่วย 

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติไม่ขยายระยะเวลามาตราการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวกรณีสิ้นสุด การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556  (ประกาศเยียวยา) บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

          ทั้งนี้เป็นไปตามมีมติเดิมของ กทค.ที่ระบุว่า เมื่อมีการออกใบอนุญาตการให้บริการ 4G ให้กับผู้ให้บริการรายใหม่แล้ว มาตรการเยียวยาจะต้องสิ้นสุดลง หรือ เอไอเอส ต้องยุติให้บริการคลื่น 900 MHz(ระบบ2G ที่ได้รับสัมปทานจาก ทีโอที )

          สำหรับ บริษัท ทรูมูฟผู้ชนะประมูลคลื่น 900 จะมีการชำระเงินค่าประมูล 4G งวดแรก จำนวน 8,040 ล้านบาทพร้อมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% และหนังสือค้ำประกันจาก สถาบันการเงิน(แบงก์การันตี) ในจำนวนเงินประมูลที่เหลือทั้งหมด หรือราว 68,258 ล้านบาท ในวันที่ 11 มี.ค. 2559 โดยยึดเวลาส่งมอบตามฤกษ์ทางธุรกิจ ในเวลา 13.39 น. ซึ่งกระบวนการออกใบอนุญาตจะแล้วเสร็จในวันที่ 14 มี.ค. 2559 ซึ่งซิมจะต้องดับลง หลังจากนี้

          ขณะเดียวกันที่ประชุมยังมีมติรับทราบแนวทางที่เสนอ ที่บริษัท ทรูมูฟ เสนอมาว่ายังสำนักงาน กสทช.ว่า หากซิมเดิมดับลงในช่วงเวลาที่ยังโอนย้ายลูกค้าไม่หมดจะถือเป็นเรื่องไม่ดี ทรูมูฟจึงเห็นว่าถ้าจะให้ สำนักงานฯ กสทช. เป็นผู้ดำเนินการมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคชั่วคราว โดยให้ใช้คลื่น 900 MHz ต่อ ไปในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 3 เดือน เพื่อให้เอไอเอส สามารถใช้เวลา ที่เหลืออยู่อีกราว 3 เดือนในการโอนย้ายลูกค้า 2จีออกจากระบบ โดยจ่ายรายได้ตามสัดส่วนที่คำนวณจากราคาที่ประมูลคลื่นได้ในอัตรา 450 ล้านบาทต่อเดือน

          ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าว กทค.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีจุดยืนว่ามาตรการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย, ต้อง คุ้มครองประโยชน์ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ กทค.จึงมีมติรับทราบแนวทางตามที่บริษัททรูมูฟเสนอ จึงให้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง คือ บริษัททรูมูฟเอช, เอไอเอส และบริษัทลูก คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอดับบลิวเอ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม กทค.ให้ สำนักงานฯ นัดหารือภายในวันที่ 9 มี.ค. เมื่อได้ ข้อสรุปแล้วนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กทค. ภายในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.30 น.

          ปัจจุบัน เอไอเอส เหลือลูกค้าใช้ ซิมการ์ดที่ค้างการใช้งานอยู่บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ราว 800,000 ราย

          นายฐากรกล่าวว่า ก่อนหน้านี้   บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ผู้ชนะอีกราย ได้เข้ามาพบ กสทช.และจะเข้ามาในวันที่ 18 มี.ค. 2559 นี้เรื่องการชำระค่าใบอนุญาต

          นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ยังไม่ควรรีบไปสรุปว่า ผู้ประกอบการรายนั้น จะไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจากในขณะนี้ทางผู้ประกอบการยังสามารถใช้เวลาในการเจรจากับทางสถาบัน การเงิน หรือการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทในการไปขอวงเงินกู้ได้