มารู้จัก Analytics

คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากวันนี้เราจะได้ยินคำว่า Big Data ในแวดวง IT ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึง Cloud Computing ก็จะมีการนาเอาเทคโนโลยี Big Data เข้าไปพูดประกอบตลอดเวลา แต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของการทำ Big Data ที่แท้จริงแล้วมีอะไรเป็น ตัวเชื่อมให้ข้อมูลมหาศาลสามารถหยิบจับมาใช้งานได้จริงๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเห็นคำว่า Analytics มาพร้อมกับคำว่า Big Data อยู่เสมอ ซึ่งเครื่องมือ Analytics อาจจะถูกเรียกแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น Business Analytics, Advanced Analytics, Deep Analytics ไปจนกระทั่งถึง BI (Business Intelligence)
          ความสำคัญของ Analytics หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล มีส่วนช่วยทำให้กระบวนการทำงานโดยรวมของระบบองค์กรมีความแม่นยำ ฉับไว และทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปได้อย่างง่ายดาย แท้จริงเราเห็นรูปแบบการทำงานของระบบ Analytics มานานแล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยที่เราใช้ Macro ทำฟังก์ชั่นการทำงานแบบกำหนดเองไปจนถึงเครื่องมือทางสถิติต่างๆ แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องมือ Analytics ในปัจจุบันแตกต่างออกไปจากรูปแบบเดิมๆ ก็คือ เงื่อนไขในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงซ้อนได้มากยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างมีหลักการและเงื่อนไข
          ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงเลือกที่จะนำระบบ Analytics มาใช้งานในองค์กรมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังได้พัฒนาความสามารถในการทำ Analytics แยกไปยังเรื่องต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งในภาคเอกชนหลายๆ รายในเมืองไทย รวมทั้งต่างประเทศมีบริการการทำ Analytics แบบรายเดือนให้เช่าใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งระบบ Analytics เอง
          ต่อจากนี้ไปอย่างน้อยอีก 5 ปี เทคโนโลยี Analytics ก็จะยังคงมีอยู่ โดยจะมีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้สามารถทำงานเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของ Analytics คือการนำเครื่องมือ Analytics ในกลุ่มของความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Analytics จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์พฤติกรรมของการโจมตี รวมถึงพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสิ่งแปลกปลอมของระบบ ซึ่งจะอาศัยข้อมูลจาก Big Data เพื่อทำการดึงข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์มาจากทั่วโลกและใช้เครื่องมือ Analytics เพื่อสร้างเงื่อนไขในการวิเคราะห์ ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกัน เช่น ระบบ Antivirus มีความสามารถในการป้องกันได้กว้างขวางและสามารถตามทันภัยร้ายที่เกิดขึ้นใหม่รายวันได้อย่างทันท่วงที  ทำให้องค์กรต้องมีเครื่องมือที่ดีเพียงพอในการป้องกันตนเอง