โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติคืบหน้า

 รมต.ไอซีที ระบุโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ เริ่มนับหนึ่งทำงานแล้ว รอ พ.ร.บ.งบฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็สามารถเบิกเงินได้ภายในเดือนนี้
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการวางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ไปยัง 30,000 หมู่ บ้าน ภายใต้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ โครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านในประเทศไทย หรือ 70,000 หมู่บ้านว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าภายในเดือนนี้จะสามารถเบิกเงินมาให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำไปจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ได้
          ในวันที่ 2 มี.ค. 59 ได้ประชุมคณะทำงานประกอบด้วย ทีโอที กสท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง ที่เกี่ยวข้อง กับการพาดสายโทรคมนาคม รวมถึงกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งดูแลโครง การติดตั้งโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) เพื่อแบ่งพื้นที่ไม่ให้ทับซ้อน และยังมีบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคนในพื้นที่มาร่วมทำงานและกำหนดจุดให้บริการฟรี ไวไฟ.
--จบ--