ไออาร์ซีพีลุยโทรคมนาคม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) IRCP แจ้งตั้งบริษัทร่วมทุน สิงห์คอม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม รวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโทรศัพท์ พื้นฐาน โดยจดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ ผ่านมา
          บริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหุ้นสัดส่วน 51% ร่วมกับบริษัท สิงห์คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือหุ้น 49% ขณะที่การตั้งบริษัทใหม่จะทำให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการเข้าแข่งขันรับงานโทรคมนาคมขนาดใหญ่เช่น พัฒนาโครงข่าย4จี ที่ดำเนินการอยู่