ปั้นนัก"อินโฟกราฟฟิก"

งานออกแบบอินโฟกราฟฟิกที่สวยงามและจบด้วยภาพเดียวเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมใช้ขณะนี้ เพราะมีประโยชน์ช่วยจัดการเนื้อหายากๆ ให้ออกมาเข้าใจง่าย คนรุ่นใหม่สนใจทำงานออกแบบ อินโฟกราฟฟิกถึงขั้นตั้งบริษัทเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ลูกค้าคึกคัก
          การจัดประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว.เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ วิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นอีกโครงการที่นิสิตนักศึกษาชอบ เพราะได้ใช้ความรู้และไอเดียผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิกกระตุ้นให้คนในสังคมใส่ใจสุขภาพและต้นเหตุของการเจ็บป่วย โดยจัดประกาศผลเมื่อวันก่อน
          ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า สกว.สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคมาต่อเนื่องกว่า 20,000 เรื่อง ทั้งงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาระบบการผลิตอาหาร สารอาหารที่มีคุณค่า ประโยชน์ต่อร่างกาย และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เหมาะสมกับการบริโภค ให้เยาวชนได้ค้นคว้าและแปลงร่างเปลี่ยนรูปแบบจากหนังสือเป็นเล่มๆ มาเป็นสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก มีน้องๆ ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1,100 ชิ้นงาน คณะกรรมการคัดเลือก 40 ชิ้น ก่อนตัดสินรางวัล งานวิจัยที่นำมาแปลงส่วนมากเป็นประเด็นสุขภาพ แสดงทัศนคติคนยุคใหม่ใส่ใจอาหารการกิน
          "จากไอเดียประกวดอินโฟกราฟฟิก ก้าวต่อไปจะขยายวิจัยแปลงร่างเรื่องความปลอดภัยในอาหาร โรคภัยจากการบริโภคอย่างไม่ถูกต้อง หรือด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สกว.มีข้อมูลความรู้แน่นและลึกฝังในตัวหนังสือ แต่คนไม่สนใจ วางทิ้งไว้ สื่ออินโฟกราฟฟิกช่วยได้ แค่ดูแป๊บเดียวก็เข้าใจได้ วันนี้ยังต้องการพลังคนรุ่นใหม่ขุดคุ้ยและทำชิ้นงาน" ผอ.สกว.บอก
          โอชวิน จิรโสตติกุล ผู้ก่อตั้ง Infographic Thailand หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน บอกว่า เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะเติบโตทั้งวิธีคิดและทักษะฝีมือ ได้แปลงร่างงานวิจัยเพื่อสื่อสารกับคนยุคปัจจุบัน งานวิจัยทำกันหนึ่งปี แต่ทำอินโฟกราฟฟิกเข้าใจได้ใน 1 นาที สื่อนี้ป๊อปปูลาร์มากในสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ หรือบนรถไฟฟ้า เรียนด้านนี้ไม่ตกงานแน่นอน
          "อินโฟกราฟฟิกเป็นเทรนด์โลก จุดเด่นสื่อสารเรื่องยากๆ ในเวลาฉับไวช่วยได้ แถมดูได้ทุกเพศทุกวัย การตัดสินไม่ได้ศิลปะกราฟฟิกสวยอย่างเดียว เราพิจารณาเนื้อหา มีการจับประเด็นน่าสนใจ นำมาย่อยและจัดลำดับความสำคัญที่คนอยากรู้" ผู้ก่อตั้ง Infographic Thailand เผย
          สำหรับผลงานรางวัลชนะเลิศประกวดสื่ออินโฟกราฟฟิก ตอน กินเป็น ฟ้า-กมลกาญจน์ รัตนอุดมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คว้าไปครอง โดยนำงานวิจัยการศึกษาคุณค่าทางอาหารของแมลงที่กินได้ทางภาตใต้ตอนบน ของนักวิจัย จิตเกษม หลำสะอาด สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก
          "กลัวแมลง แต่เมื่อได้อ่านงานวิจัยคุณค่า ประโยชน์ของแมลงรู้สึกสนใจ ตื่นตากับภาพและข้อมูล เกิดแรงบันดาลใจอยากสรุปและตัดทอนจากตัวหนังสือออกมาเป็นภาพให้ชัดเจน เพื่อสื่อสารให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคทุกภาค ดีใจที่ได้รางวัล ชิ้นงานอินโฟต่อไปจะทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเลย" นักศึกษาศิลปกรรมฯ มกท.เผย
          ส่วน แนน-สิรินทร์ อุ่นมณี นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำโครงการวิจัย ค่าดัชนีน้ำตาลของผลไม้ไทย จากนักวิจัย รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล มาแปลงร่าง บอกว่า ผลไม้ไทยเป็นที่นิยมบริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ แต่บางชนิดมีค่าแฝงทำให้น้ำตาลในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวานหรือคนชอบกินผลไม้ต้องระวังตัว
          "ชิ้นงานรางวัลสื่อสารด้วยภาพวาดผลไม้ ผ่าตรงกลางและใส่ตัวเลข จัด 10 อันดับ น้อยสุดไปมากสุด สับปะรดมาเป็นอันดับหนึ่ง จะเข้าถึงคนอ่านได้เร็ว การประกวดเป็นประสบการณ์ที่ดี ชิ้นต่อไปอยากทำงานวิจัยหาบเร่แผงลอยในไทย ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร ยังมีงานวิจัยกองไว้ รอการนำเสนอที่น่าสนใจอีกมาก" เจ้าของชิ้น      งานอินโฟกราฟฟิกฝากในท้าย.