"ทรูไอดีซี"ลุยอาเซียนรับบริการคลาวด์โต

"ทรูไอดีซี"เริ่มเข้าลงทุนพม่า กัมพูชา เวียดนาม คาดปี 2561 พร้อมเปิดรับลูกค้าทุกประเทศในอาเซียน ได้ปัจจัยบวกบริการคลาวด์มีแนวโน้มเติบโตสูง ระบุแผนในไทยปีนี้พร้อมสร้างดาต้า เซ็นเตอร์แห่งใหม่ร่วมกับรัฐบาลดึงนักลงทุนต่างชาติ วางเป้าธุรกิจขยายตัว 30%
          นายฐนสรณ์ ใจดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ (ทรูไอดีซี) ผู้ให้บริการดาด้าเซ็นเตอร์ กล่าวว่า ทรูไอดีซีมีแผนจะขยายธุรกิจบริการคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ เข้าไปในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยขณะนี้เริ่มเข้าไปลงทุนให้บริการในเมียนมาร์, กัมพูชา และเวียดนามแล้ว
          บริษัทตั้งเป้าจะให้บริการครอบคลุม ทุกประเทศในอาเซียนภายในปี 2561 สำหรับรูปแบบการให้บริการคือ การเป็นเซอร์วิส โพรไวเดอร์ ที่ให้บริการตั้งแต่คำแนะนำเลือกคลาวด์ที่เหมาะสมกับธุรกิจการเลือกความคุ้มค่าในการลงทุน การนำธุรกิจขึ้นสู่คลาวด์ และการเทรนนิ่ง ซึ่งบริษัทมั่นใจว่า เจาะตลาดอาเซียนได้ จากแนวโน้มการเติบโตของคลาวด์เซอร์วิส และศักยภาพในการให้บริการที่มี
          สำหรับไทย ทรูไอดีซีเปิดบริการคลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เพื่อให้บริการธุรกิจเอสเอ็มอี และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่โดยเจาะกลุ่ม ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เทคโนโลยีแต่ต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจและผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์ หรือแอพพลิเคชั่นอยู่แล้วแต่ต้องการอัพเกรดธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
          แนวโน้มของกลุ่มเอสเอ็มอีจะมีบทบาทมากขึ้นในการเลือกใช้คลาวด์เซอร์วิส ไม่ว่าจะเป็นด้านซอฟต์แวร์แอสอะเซอร์วิส อินฟรา สตรักเจอร์ แอส อะ เซอร์วิส สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็กที่ต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดต้นทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ปัจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีราว 2.9 ล้านราย ซึ่ง 79% อยู่ใน 3 กลุ่ม คือ รีเทล 47%, โรงงาน 19%, และโรงแรม 13% ในจำนวนนี้ 20% เริ่มซื้อสินค้าออนไลน์ ทำให้เห็นได้ว่า เอสเอ็มอีไทยพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
          "โมเดลคลาวด์ มาร์เก็ตเพลส เหมือนกับไอพอด กับไอทูนที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาเข้ามานำเสนอผลงานและผู้ที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เขามาซื้อทรูไอดีซี ต้องการส่งเสริมลูกค้าและนักพัฒนาจุดแข็งของคลาวด์ มาร์เก็ตเพลส คือ มีช่องทางให้นักพัฒนาเข้ามาเปิดตลาด ขณะที่ ผู้ใช้บริการเข้ามาที่เดียว เลือกบริการได้ หลากหลาย และช่องทางของการเป็นคลาวด์ คือการลดต้นทุนของธุรกิจ"
          ทั้งนี้ การให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ และคลาวด์ เซอร์วิส ในประเทศไทยจากผลการสำรวจของ สวทช. ประมาณการปี 2558 คาดว่า ดาต้า เซ็นเตอร์ เซอร์วิส เติบโตสูงขึ้น 19.7% และการให้ บริการคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานเติบโต 33.6%
          ประกอบกับข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน คาดการณ์ว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ เซอร์วิส ในเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 14%  และคลาวด์ เซอร์วิส จะเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ 33% ในช่วงปี 2557-2556 อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของกลุ่มเอสเอ็มอีจะมีบทบาทมากขึ้นในการเลือกใช้คลาวด์ เซอร์วิส
          เหตุผลหลักๆ ที่กระตุ้นให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาจากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็น รูปธรรม อีกทั้งธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็กต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดต้นทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและธุรกิจเอสเอ็มอีได้เห็นความสำคัญและ หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในยุคดิจิทัลมากขึ้น
          นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจปี 2559 ทรู ไอดีซี ตั้งเป้าโต 30% โดยจะเพิ่มจำนวนตู้ใส่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มี 2,500 เป็น 3,000 ตู้ นอกจากนี้จะเปิดให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่ร่วมลงทุนกับบริษัท ซูเปอร์สแนป ที่อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          ทรู ไอดีซีพร้อมจะเข้าร่วมโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติของภาครัฐ ซึ่งเมื่อ ดูจากศักยภาพของบริษัทจะดึงดูดบริษัทไอทีข้ามชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน