DATC หั่นกำไรรักษาส่วนแบ่งตลาด28%-บจ.นิยมแจกหุ้นปันผล

โพสต์ทูเดย์ - DTAC เหนื่อย ลดกำไรปันผล จัดเต็มโปรโมชั่น  เปิดแผน 3 ปี ตั้งงบลงทุน 7 หมื่นล้าน เพิ่มคุณภาพ
          นายชวิต แสงอุดมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) เปิดเผยว่า ปี 2559 คาดว่าอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา (อีบิตดามาร์จิ้น) อยู่ระหว่าง 27-31% จากปีก่อนอยู่ที่ 31.8% เนื่องจากต้องทำการตลาดออกโปรโมชั่น เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 ที่ 28.1%
          "บริษัทมีรายได้ 8.8 หมื่นล้านบาท ในปีก่อน เราปรับลดอีบิตดามาร์จิ้นลงทุก 1% เท่ากับประมาณ 800 ล้านบาท หากเกิดกรณีเลวร้ายสุดอีบิตดามาร์จิ้นเหลือ 27% ก็น่าจะใช้เงินกว่า 3,000 ล้านบาท" นายชวิต กล่าว
          นอกจากนั้น นโยบายของการทำธุรกิจในปีนี้ บริษัทต้องปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้เหลือ 50% ของกำไรสุทธิในงบเดี่ยว จากเดิม 80% เพื่อต้องการรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่พร้อมจะลงทุนสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมและเดินแผนการตลาด
          สำหรับแผนธุรกิจ 3 ปี (2559-2561) เตรียมงบลงทุนไว้ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณที่มีอยู่เดิม ปีนี้ใช้งบลงทุน 2 หมื่นล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ใช้ในการวางเครือข่าย ส่วนผลประกอบการปีนี้ คาดว่ารายได้จากการบริการโดยไม่รวมค่าเชื่อมโยงเครือข่ายน่าจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยจากปีก่อน
          ที่ผ่านมา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด เพื่อขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการมือถืออันดับสอง
          ปัจจุบันบริษัทหลายแห่งประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นและนำเงินไปขยายธุรกิจ โดย นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน (CHO) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0058 บาท/หุ้น และปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 ต่อ 1 เท่ากับ 0.025 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.0308 บาท/หุ้น และปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นชุดที่ 1 หรือวอร์แรนต์ (CHO-W1) ขณะเดียวกันยังมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุสำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และยาวไม่เกิน 10 ปี
          ด้านผลงานปี 2558 CHO มีกำไร สุทธิเพียง 35 ล้านบาท ทรุดลงเทียบกับกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท ในปี 2557 ส่วนแนวโน้มปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 5-10% ปัจจุบันมีงานในมือประมาณ 430 ล้านบาท และรอผลการประมูลงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเตรียมขยายศูนย์ซ่อมบำรุงรถใหญ่เพิ่มอีกจำนวน 8 ศูนย์ทั่วประเทศ ภายในปี 2559-2561 เพื่อเป็นการให้บริการแบบครบวงจร
          บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น (SYMC) กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน  เพื่อนำไปจ่ายปันผลในอัตรา 12 ต่อ 1 เท่ากับ 0.0833 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.00926 บาท รวมปันผลครึ่งปีหลัง 0.09259 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 10 พ.ค. 2559 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้น พร้อมรักษาสภาพคล่องเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ ก่อนหน้านี้ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.11 บาท เป็นเงิน 33 ล้านบาท รวมปันผลทั้งปี 0.20259 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60.85 ล้านบาท
          คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น อัตรา 3 ต่อ 1 เท่ากับ 0.333 บาท และปันผลเป็นเงินสด 0.037 บาท พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 75,999,997 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 3 ต่อ 1 ใน ราคาหุ้นละ 3 บาท และแจกวอร์แรนต์ครั้งที่ 1 (UBIS-W1) กำหนดแปลงสภาพ 1 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 1 บาท วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนของบริษัท