กสทฯคว้า"บรอดแบนด์หมู่บ้าน"1.5หมื่นล้าน

กสทฯแบ่งพื้นที่โครงการวางโครงข่ายบรอดแบนด์ 3 หมื่นหมู่บ้านตามแผนยุทธศาสตร์ดีอี ได้สิทธิโซนเหนือ-อีสาน มูลค่า 1.5 หมื่นล้าน ทั้งบริการใช้ฟรี-คิดราคาย่อมเยา "ไอซีที" สั่งเดินหน้า หลังอนุมัติงบ แบ่ง 2 เฟส พร้อมจ่ายทันทีและเบิกจ่ายเดือน ก.ย.นี้
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่าภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ มูลค่า 20,000 ล้านบาท ในส่วนการดำเนินการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ไปยัง 30,000 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาทของงบประมาณรวมของโครงการดังกล่าว เพื่อให้โครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านในประเทศ หรือ 70,000 หมู่บ้าน ล่าสุดกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้กสทฯและบมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบ กสทฯ รับผิดชอบพื้นที่ ภาคเหนือและภาคอีสาน คิดเป็นสัดส่วน 45% ส่วนทีโอทีรับผิดชอบโซนที่เหลือสัดส่วน 55%
          ทั้งนี้ งบประมาณดำเนินการได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ในการจัดทำเป็น พ.ร.บ.งบประประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2559 โดยตามที่รับแจ้งเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะได้งบประมาณทั้งหมดเข้ามาทันที และนำเสนอต่อยัง 2 หน่วยงาน เพื่อให้จัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานคาดเริ่มดำเนินงานได้ภายในเดือนมี.ค.นี้ ทั้งนี้โครงการมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือนในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า รายละเอียดของโครงการจะมีทั้งการพาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ไฟเบอร์ออพติก) และคลื่นความถี่ ไปยัง พื้นที่เป้าหมายเพื่อใช้งานเป็นการพาด สายไฟเบอร์ออพติกแต่เพียงวิธีเดียวเป็นหลัก เนื่องจากเบื้องต้นเห็นว่า การพาดสายไปยัง พื้นที่ดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ แต่หากพื้นที่ใดดำเนินการลำบาก จะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานด้วยคลื่นความถี่ส่งสัญญาณใช้งานอินเทอร์เน็ตไปยังเสารับ แล้วจึงแปลงสัญญาณเป็นสาย เพื่อลากเข้าบ้านเรือนประชาชน ให้ใช้งาน ในพื้นที่ โดยจะมีจุดให้บริการฟรีไวไฟ 1 จุดทุกจังหวัด ที่เหลือจะให้บริการแบบคิดเงินในราคาย่อมเยา
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวเสริมว่าโครงการบรอดแบนด์ 30,000 หมู่บ้าน เป็นโครงการสำคัญเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานประเทศ แนวทางจัดทำงบประมาณจะเป็นยุทธศาสตร์ 6 ด้านระยะ 20 ปี แบ่งเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคง และแผนหลักอื่นๆ จะมีการแบ่งเป็นภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรูป และงบประมาณบูรณาการ โครงการบรอดแบนด์หมู่บ้านจะอยู่ในภารกิจยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นงานหลักที่ทีโอทีและกสทฯจะต้องดำเนินการ ให้สำเร็จ
          ส่วนเรื่องระบบตรวจสอบการทำงานในโครงการนี้ อยู่ระหว่างการเลือกระบบ (โปรเจก แมนเนจเม้นท์ ออฟฟิศ) หรือ พีเอ็มโอ เพื่อนำมาตรวจสอบในการทำงาน ต้องมีตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และร่วมรับผิดชอบ ทั้งระดับผู้บริหาร รวมถึง กระทรวงในฐานะเป็นเจ้าของโครงการด้วย ซึ่งภายใต้งบ 15,000 ล้านบาท จะเบิกจ่ายให้ ทีโอทีและกสทฯงวดแรกทันทีที่เริ่มดำเนินงาน และงวดที่ 2 ดือนก.ย.นี้ ซึ่งหลังจาก 2 หน่วยงาน ได้รับงบประมาณ ก็จะเริ่มโครงการในทันทีกำหนดแล้วเสร็จใน 12 เดือน