ไอซีทีคิกออฟเน็ตเร็วสูงหมู่บ้าน มี.ค.นี้

 นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงไอซีทีจะพยายามดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านประมาณ 30,000 หมู่บ้าน และอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (ไวไฟฟรี) 1 จุด ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้
          “ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกันสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน และให้บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนดพื้นที่ในการลงมือติดตั้งให้ชัดเจน แล้วนำมาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เพื่อนำมาเป็นแผนปฏิบัติการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องทยอยติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หรือแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2560”
          สำหรับยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงไอซีที จะแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจ เพราะโครงข่ายโทรคมนาคมจะส่งเสริมและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ใช้ระบบออนไลน์มาช่วยในการจำหน่ายสินค้า การสร้างมาตรฐานสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อของทางออนไลน์ เป็นต้น อีกส่วนคือสนับสนุนงานด้านสังคม.