อินฟอร์เมติกซ์ พลัส" เครือUPA เล็งเปิดตัวพันธมิตรใหม่บุกAEC

 “อินฟอร์เมติกซ์ พลัส” บริษัทในเครือ UPA เตรียมเปิดตัวพันธมิตรใหม่ลุยตลาด LTE และ Mozer Mobile Communication Platform สำหรับองค์กร ภายใต้แบรนด์ Mozer และขยายฐานลูกค้าครอบคลุมตลาด AEC 10 ประเทศ
          นายสุวัฒน์  อินมุตโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือUPA เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวพันธมิตรใหม่และพัฒนาระบบ Mobile Communication Platform ในชื่อ “Mozer” และร่วมมือทำ Solution ระบบสื่อสารแบบ LTE Trunk ของ ZTE ร่วมกับระบบ Mobile Trunk ของ
          อินฟอร์เมติกซ์ พลัส
          โดยบริษัทได้ร่วมมือกันทำ Solution สำหรับระบบสื่อสารทั้งในภาครัฐและเอกชนด้วย ระบบ LTE Trunk ของ  ZTE   และ  Mozer Mobile Platform ของบริษัทฯ  ซึ่ง ZTE มีความพร้อมทั้งด้าน Hardware อุปกรณ์ RRU BBU ที่เป็นอุปกรณ์หลักของการตั้งเครือข่ายในระบบ LTE และอุปกรณ์ LTE Device ไม่ว่าจะเป็นระบบ Mobile หรือ อุปกรณ์ติดรถยนต์ ที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการสื่อสารในแบบวิทยุสื่อสารทั้งในส่วนของ Trunk LTE ที่มีความทันสมัยรองรับปริมาณข้อมูล มัลติมีเดีย ได้มากกว่าระบบ Trunk เดิมและระบบวิทยุสื่อสาร VHF UHF เดิมก็สามารถใช้งาน Mozer เชื่อมต่อกับระบบ Trunk LTE ผ่าน 3G 4G ได้ร่วมกัน จึงทำให้ขยายประสิทธิภาพพื้นที่บริการของ Trunk LTE เชื่อมเข้าสู่ Mobile ในมือของผู้ปฏิบัติงานได้
          สำหรับระบบสื่อสารของทั้ง 2 ระบบ โครงข่ายระบบปิด Trunk LTE และระบบ Mozer สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม Mozer เป็นนวัตกรรมของคนไทยทั้งหมดที่ศึกษาวิจัย พัฒนาระบบสื่อสาร ผ่าน Smartphone จนมีความสมบูรณ์ ลดภาระการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้
          นายสุวัฒน์  กล่าวต่อว่า เป้าหมายของ Solution Trunk LTE ที่บริษัทมีแผนจะขยายออกไปคือ กลุ่ม Public Safety หน่วยงานการป้องกันภัยพิบัติ หน่วยงานหน่วยงานความมั่งคง  หน่วยงานทางการขนส่งต่างๆ ซึ่งหลายหน่วยงานมีความสนใจและเริ่มทำการศึกษาเทคโนโลยี Trunk LTE อาทิเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสามารถมาใช้กับระบบวิทยุสื่อสารเดิมได้ ส่วนการเลือกเทคโนโลยีใหม่จะต้องทำการศึกษาทดสอบและทดลองใช้งานให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใดที่นำมาให้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุด
          อย่างไรก็ตาม การให้บริการในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ดำเนินการจดลิขสิทธิ์และทะเบียนเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์ Mozer ไปยังกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  10 ประเทศไปแล้ว และมีแผนเตรียมเปิดตัว Partner ในประเทศต่างๆ เพื่อขยายการบริการและ Solution ไปประเทศใกล้เคียง
          “บริษัทร่วมมือกับออราเคิล ซึ่งบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด เป็น Oracle Partner Network Company เพื่อเตรียมช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศต่อไป ซึ่งผมมั่นใจว่าการเปิดตัวและพัฒนาระบบ Mobile Communication Platform ในชื่อ Mozerและร่วมมือทำ Solution ระบบสื่อสารแบบ LTE Trunk ของ  ZTE   ร่วมกับระบบ Mobile Trunk ของ อินฟอร์เมติกซ์ พลัส ในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้สามารถขยายตลาดออกไปยัง AEC 10 ประเทศและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทในอนาคต” นายสุวัฒน์ กล่าว