"ทีโอที-กสท"แบ่งเค้กลงตัวโครงการบรอดแบนด์หมู่บ้าน

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ มูลค่า 20,000 ล้านบาท ในส่วนของการดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง(บรอดแบนด์)ไปยัง 30,000 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ของงบประมาณ รวมของโครงการดังกล่าว เพื่อให้โครงข่ายบรอดแบนด์เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านในประเทศไทย หรือ 70,000 หมู่บ้าน
          ล่าสุดทางกระทรวงไอซีที ได้เห็นชอบในเบื้องต้นสำหรับแผนการวาง โครงข่ายบรอดแบนด์ไปยังพื้นที่เป้าหมายทั้ง 30,000 หมู่บ้าน ตามที่ทาง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทั้ง 2  หน่วยงานจะรับชอบเท่าๆ กันในอัตรา 50% ของพื้นที่ดำเนินการ ส่วนใคร จะได้รับผิดชอบพื้นที่ใดบ้างนั้น จะแบ่งจากการที่หน่วยงานได้มีทรัพยาการ หรือโครงข่ายอยู่ใกล้เคียงพื้นที่เป้าหมายมากกว่ากัน
          โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ทาง กระทรวงไอซีที จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนนำแผนทั้งหมด เข้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่  18 กุมภาพันธ์ เพื่อจัดทำเป็น พ.ร.บ.งบประประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ทั้งนี้เมื่อผ่านความเห็นชอบ แล้วจะได้งบประมาณทั้งหมดเข้ามา ทันทีและนำต่อยัง 2 หน่วยงาน เพื่อให้จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน คาดเริ่มดำเนินงานได้ภายในเดือนมีนาคม ซึ่งทั้งโครงการจะมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ