รื้อ"ดาต้าเซ็นเตอร์"ส่งสรอ.สำรวจเชิงลึก

"อุตตม"ชี้โครงการใหม่  ไม่จำเป็นต้องอิงแนวคิดเดิม
          "อุตตม" ปรับโครงการ ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งชาติใหม่ หลังบอร์ดดีอีชั่วคราวยกเลิกมติ ครม.ที่ระบุห้ามราชการสร้างเอง เผยให้ สรอ. ศึกษารายละเอียดเชิงลึก เผยไม่บังคับราชการลงทุนกับเอกชน ลั่นไม่จำเป็นต้องเดินตามแนวคิดเดิม
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติ ว่า ขณะนี้ ได้ปรับรูปแบบโครงการใหม่ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. สำรวจข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ โดยเบื้องต้นคณะทำงานได้แบ่งประเภทตามความสำคัญของระบบงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1. ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ มีสัดส่วน 60% 2. ระบบข้อมูลสำคัญ มีสัดส่วน 8% และ 3. ระบบข้อมูลทั่วไป มีสัดส่วน 32%
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดดีอี ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา บอร์ดได้มีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558 ในส่วนที่ "เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐระงับ การสร้างศูนย์ข้อมูลทุกประเภท ยกเว้น โครงการ/กิจกรรมที่มีการผูกพันตามสัญญาแล้ว ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2558 และให้หน่วยงาน ภาครัฐขอแปลงงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) เป็นงบดำเนินงานที่เพียงพอ ต่อการเช่าใช้บริการระบบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก่อนที่การลงทุนของภาคเอกชนจะเกิดขึ้น
          ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐประมาณ 300 หน่วยงานต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลต่างๆ อยู่ในหมวดหมู่ใด ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงาน ภาครัฐลงทุนด้านดาต้า เซ็นเตอร์เองอย่าง ต่อเนื่อง และจากการสำรวจพบว่ามีการใช้งานเพียง 16% เท่านั้น จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า จะสร้างใหม่จำนวนเท่าไร โดยหน้าที่หลักนั้น ได้มอบหมายให้กับทาง สรอ., บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในเรื่องนี้
          "ตอนนี้ในด้านข้อมูลเชิงลึกนั้นเราให้ สรอ. เป็นคนสำรวจ จึงยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่จะเร่งทำให้เสร็จเร็วที่สุด ส่วนราชการ เขาจะใช้ของเอกชนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเขา ตอนนี้โครงการเราทำใหม่ เราไม่ขอพูดถึงโครงการเก่าที่บอร์ดดีอีชุดเก่าคิดไว้ เราขอ พูดถึงปัจจุบัน โครงการต้องสร้างใหม่ หรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้ต้องขอดูข้อมูลก่อน" นายอุตตม กล่าว
          สำหรับโครงการดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติ เป็นแนวคิดของบอร์ดดีอีชั่วคราวสมัย นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีไอซีที โดยโครงการคืบหน้าจนกระทั่งเหลือเพียงการ ประชาพิจารณ์กำหนดมาตรฐานดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อให้เอกชนที่สนใจเข้ามาลงทุนเท่านั้น ซึ่งมีเอกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติแสดง ความสนใจมากกว่า 20 ราย เพื่อสร้างดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติกระจายไปยังสถานที่ต่างๆ กว่า 20 แห่ง และใช้ระยะเวลาสร้างให้เสร็จภายใน 12 เดือน เพื่อให้เปิดใช้งานได้ภายใน 10 เดือน นับจากโครงการเสร็จ ซึ่งคาดว่า จะต้องใช้เงินลงทุนในช่วง 1-2 ปีแรกประมาณ 30,000 -40,000 ล้านบาท
          ทั้งนี้ในเบื้องต้นเอกชนที่สนใจลงทุน จะต้องมีมาตรฐานดาต้า เซ็นเตอร์ระดับ 3 (Tier 3) ขึ้นไป มีพื้นที่สำหรับให้บริการศูนย์ข้อมูล ระหว่าง 2,000-3,000 ตารางเมตร และมีค่าประสิทธิผลการใช้ไฟฟ้าภายในศูนย์ข้อมูล (Power Usage Effectiveness : PUE) ไม่เกิน 1.9 เป็นต้น
          ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพให้บริการ และ เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล อีกด้วย โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น ระยะเวลา 8 ปี มีการรับประกันการใช้งานจาก ภาครัฐ 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า