มี.ค.ชงครม.กดปุ่มดิจิทัลอีโคโนมี"ทีโอที-แคท"รับงานดาต้าเซ็นเตอร์

 "ไอซีที" ดันงานใหญ่ดิจิทัลอีโคโนมีเข้า ครม. มี.ค.อื้อ ทั้งร่างกฎหมายตั้งบอร์ดดิจิทัล กดปุ่มปูพรมบรอดแบนด์ 3 หมื่นหมู่บ้าน-วางกรอบดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐ มูลค่าพันล้าน จ่อโยนงบฯให้ "ทีโอทีแคท" ขีดเส้นปี'60 ก้าวสู่สังคมดิจิทัล เปิด FTTx และดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐ
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ใน มี.ค.นี้จะเห็นความชัดเจนในการ ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหลายด้าน โดยในส่วนกฎหมายจะนำร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ที่จะตั้งคณะกรรมการตัวจริงขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบาย เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนส่งเข้ากระบวนการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2561) ที่เป็น กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ
          ล่าสุดเมื่อ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ด DE ชุดชั่วคราว) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างแผนทั้ง 2 ฉบับ จากนี้จะนำร่างทั้ง 2 ฉบับนำไปรับฟังความเห็นและปรับปรุงก่อนเข้า ครม.ใน มี.ค.นี้ และประกาศใช้ต่อไป
          "ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนา DE กฤษฎีกากำลังปรับถ้อยคำ คาดว่าใน 2-3 สัปดาห์จะเข้า ครม.ได้ ส่วน พ.ร.บ.ว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ยกร่างใกล้เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีกำชับว่า มาตราต่าง ๆ ต้องไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง การใช้งานต้องให้ทำได้มีประสิทธิภาพจริง ตรงนี้เมื่อรวมกับร่างแผนพัฒนาทั้ง 2 ฉบับ จะได้เห็นภาพใหญ่ในการพัฒนาประเทศทั้งหมด และได้เห็นว่าใน 1 ปี 6 เดือนจากนี้แต่ละขั้นตอนจะทำอะไรที่เป็นการวางรากฐานประเทศสู่ดิจิทัลบ้าง"
          การวางโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ มี.ค.นี้จะเริ่มโครงการยกระดับโครงข่ายบรอดแบนด์ 15,000 ล้านบาท ตั้งเป้าในไตรมาส 2 ปีงบฯ 2560 ทุกหมู่บ้านต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้ทีโอทีและ กสท (แคท) วางโครงข่ายอีก 30,000 หมู่บ้าน แคทรับผิดชอบภาคเหนือและอีสาน ที่เหลือเป็นทีโอที ลากสายไฟเบอร์ออปติก FTTx เป็นหลัก  ส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ภาครัฐให้สร้างขึ้นภายใต้โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ มีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ดูแลภาพรวม
          โดยการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ของหน่วยงานรัฐ ต้องหารือกระทรวงไอซีทีก่อนหากเป็นด้านความมั่นคงจะอนุมัติให้ลงทุนเอง แต่ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับบริการประชาชนจะเช่าใช้เอกชน ตามมาตรฐาน สรอ.
          และภาครัฐจะลงทุนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ด้วย เบื้องต้นให้ทีโอทีและแคทดำเนินการ โดยสำรวจทรัพยากรที่ทั้งคู่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงจะสรุป มี.ค.นี้ เบื้องต้นใช้เงิน 1,000 ล้านบาท เปิดบริการไตรมาส 3 ปีหน้า
          "ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐลดลงทุนซ้ำซ้อน กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้หน่วยงานรัฐไปเช่าใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงคลาวด์เซอร์วิส ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ 17 ราย และต่างประเทศสนใจลงทุน และติดต่อทาง BOI แล้ว ส่วนดาต้าเซ็นเตอร์เดิมของหน่วยงานรัฐที่ไม่ได้มาตรฐาน และสร้างมาเกิน 7 ปี จะให้ สรอ.เข้าไปประสานงานเพื่อสำรวจว่าต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารข้อมูลภาครัฐเพิ่มขึ้น"