งบแท็บเล็ต3.7พันล้าน-ทำศก.ดิจิตอลวางแผนแม่บทปีครึ่ง-ผุดฟรีไวไฟหมื่นจุดทั่วประเทศ

 'บิ๊กตู่'นั่งหัวโต๊ะถกกก.ดิจิตอล วางแผนแม่บทช่วงแรก 1 ปีครึ่ง ให้ไอซีทีเป็นแม่งานดึงงบฯซื้อแท็บแล็ต 3.7 พันล้าน มาทำระบบฟรีไวไฟ 10,000 จุดทั่วประเทศ พัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง หนุนร้านค้าชุมชน และเอสเอ็มอี เปิดขายออนไลน์
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบร่างแผนแม่บทดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยตามแผนในช่วง 1 ปี 6 เดือนนี้ วางรากฐานดิจิตอลของประเทศ จะจัดทำระบบฟรีไวไฟ 10,000 จุดทั่วประเทศ งบฯ 3,756 ล้านบาท จากโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต มาใช้
          โดยส่วนหนึ่งประมาณ 2,500 จุด จะจัดทำระบบฟรีไวไฟให้เข้าถึงชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาการค้าขายของ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่น และที่เหลือเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาของเครือข่ายการศึกษานอกระบบ
          "นายกฯ เน้นย้ำว่าแผนแม่บทดังกล่าวต้องทำให้ สอดรับกับแผนปฏิรูปทั้ง 6 ด้านของรัฐบาลที่ตั้งไว้ และให้ทุกกระทรวงนำแผนแม่บทที่ผ่านการเห็นชอบในครั้งนี้ ไปพิจารณาประกอบกับแผนของกระทรวง ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอลว่างานตรงไหนสามารถบูรณาการร่วมกันได้ จะได้ลดความซ้ำซ้อน แล้วจากนั้นก็ให้รายงานที่ครม.โดยเร็ว"
          พร้อมกับให้ภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือส.อ.ท. และหอการค้าไทย ไปดูแผนว่าสอดคล้องกับการขับเคลื่อนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างไร แล้วจากนั้นก็ให้รายงานผลมาเช่นเดียวกัน
          สำหรับแผนแม่บทฉบับนี้ เป็นแผนการยกระดับประเทศไทยไปสู่'ดิจิตอลไทยแลนด์' และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มศักยภาพ ในช่วง 1 ปี 6 เดือนนี้ ไอซีทีได้กำหนดแนวทางการทำงานไว้ 4 ด้าน คือ การขยายโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการทำฟรีไวไฟ 10,000 จุดทั่วประเทศ การพัฒนาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และขยายความจุของเคเบิลใต้น้ำเป็น 2 เท่า
          ขณะที่ด้านเศรษฐกิจช่วยสนับสนุนเอสเอ็มอีให้ได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ ด้วยการสร้างร้านค้าออนไลน์ชุมชนอย่างน้อย 10,000 ราย เอสเอ็มอีมีร้านค้าออนไลน์ครบวงจร 15,000 ราย สร้างเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าถึงระบบออนไลน์ท่องเที่ยวกลาง ที่สร้างขึ้นใหม่ และ บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ปีละ 1,500 ราย มีสมาร์ตซิตี้ ที่จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่
--จบ--