บอร์ดดีอีไวไฟเร่งเน็ตหมู่บ้าน ดาต้าเซ็นเตอร์

โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดดิจิทัลอนุมัติไอซีทีลุยเน็ตชุมชนให้เสร็จใน มี.ค. 2560 เร่งควบรวมดาต้าเซ็นเตอร์ของรัฐลดภาระ
          ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนดิจิทัล ไทยแลนด์ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล  พัฒนากำลังคน สร้างความเชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน
          นอกจากนี้ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ขยายโครงสร้างพื้นฐาน ฟรี ไว-ไฟ 1 หมื่นจุดทั่วประเทศ วงเงิน 3,700 ล้านบาท พัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม 3 หมื่นหมู่บ้าน ภายในเดือน มี.ค. 2560 ขยายความจุของเคเบิลใต้น้ำเป็น 2 เท่า โดยนายกฯ ได้สั่งให้เร่งทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาค
          นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังมีมติให้พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (ดาต้าเซ็นเตอร์) หาทางควบรวมดาต้าเซ็นเตอร์ที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็นให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้