กสทช.ฟันธงสองค่ายไม่เบี้ยวค่าคลื่น900

กสทช.มั่นใจผู้ชนะประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ มาจ่ายเงินงวดแรกแน่ ชี้หากเบี้ยวผลกระทบเยอะ ด้านทรู คอร์ปอเรชั่นประกาศเพิ่มทุน 6 หมื่นล้าน ขายผู้ถือหุ้นเดิมหวังลดภาระหนี้ เพิ่มความแกร่ง
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่หลายฝ่ายกังวลใจว่า ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ จะไม่นำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช.นั้น ขอยืนยันว่า มีโอกาสเป็นไปได้ยาก หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เลย เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดเงื่อนไขการประมูลไว้อย่างรัดกุมถึงกรณีการชำระเงินค่าประมูลนี้ไว้แล้ว
          ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินค่าประมูลให้ครบถ้วนแล้ว ไม่เพียวแต่จะต้องถูกริบหลักประกัน 644 ล้านบาท แต่ยังจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น หากจะต้องมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่เต็มจำนวน นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบว่าอาจเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในใบอนญาตประกอบการเดิมที่ได้รับ ยัไม่รวมถึงชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะต้องเสียไป ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559
          ขณะที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 6 หมื่นล้านบาท โดยจะออกหุ้นเพิ่มทุน 1.5 หมื่นล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เป็นเงินกู้ยืมมาใช้ในการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานประมาณ 8,000 ล้านบาท, ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท ส่วนเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนที่เหลืออีก 2 หมื่นล้านบาท จะนำไปลงทุนในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และอื่นๆ
          "การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น เนื่องจากภาระหนี้สินลดลง ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยตลอดจนทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในอนาคต" รายงานข่าวระบุ
          นอกจากนี้คณะกรรมการการบริษัทยังได้อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ คือ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TRUE ถือหุ้น 99.99% คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในเฟสแรก เพิ่มเติมสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ทั้งย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ อีกประมาณ 3.26 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมเงินลงทุนเฟสแรก กับราคาประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ดังกล่าวแล้ว มีมูลค่าของรายการคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.09 แสนล้านบาท--จบ--