ดึงดูดทัวริสต์ผ่านแอพพลิเคชั่น "อุตตม-กอบกาญจน์"รวมพลัง เจาะใจนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังหารือกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ว่า ได้หารือโครงการร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว : Thailand Tourism Gateway" เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวใช้ไอซีทีในการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่มากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย
          "กระทรวงไอซีทีและกระทรวงการท่องเที่ยว ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการทำแอพพลิเคชั่นรองรับการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วน รวมถึงต้องเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าภายในปีนี้จะเริ่มทยอยเห็นการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวของทุกส่วนงานและในไตรมาส 4 ของปีนี้จะเห็นแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อข้อมูลท่องเที่ยวทั้งหมด"
          นอกจากนี้ จะต้องสร้งระบบการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย ที่มีอยู่ราว 271,680 ราย โดยมีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในการบริการเพียง 46,344 ราย ส่วนอีก 225,336 ราย ไม่มีการนำไอซีทีมาใช้ จึงต้องส่งเสริมให้ใช้ไอซีทีในการดำเนินการด้วย เพื่อช่วยลดต้นทุนในการบิรหารจัดการส่วนรายใดที่ชุมชนทางไอซีทีจะให้ศูนย์ดิจิตอลชุมชนในการช่วยอบรม ช่วยสนับสนุนการใช้ไอซีทีในการบริการ สำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ไวไฟ) ตามแหล่งท่องเที่ยวก็จะเร่งดำเนินการเช่นกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล
          นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน จะเน้นการหาข้อมูลผ่านมือถือเป็นหลัก จึงต้องตอบโจทย์ให้ตรงความต้องการและการอำนวยความสะดวกข้อมูลท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคน และทำให้อยู่ในประเทศหลายวัน "เราจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันไม่เริ่มจากศูนย์ เอาข้อมูลที่มีมาเชื่อมโยงกัน มีไวไฟให้นักท่องเที่ยวใช้หาข้อมุล เมื่อมีข้อมูลก็จะมีแหล่งท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่มาเที่ยวเมืองไทยจะไปไหนดี จะเที่ยวกี่วัน จะใช้เงินจำนวนเท่าใด หากเรามีข้อเสนอดีๆ เช่นมีกิจกรรมให้ทำนาปลูกข้าว มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือพาไปแหล่งผลิตสินค้าชุมชนถือเป็นการยื่นข้อเสนอดีๆ เชื่อว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน"