ทรูเพิ่มทุน6หมื่นล้านรุกธุรกิจ-ล้างหนี้

นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เม.ย. นี้ ให้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 60,000 ล้านบาท หรือ 15,000 ล้านหุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 4 บาท เพื่อให้เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (อาร์โอ) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะนำเงินไปชำระเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินที่บริษัทนำมาใช้ลงทุนธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 40,000 ล้านบาท และนำไปลงทุนธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น เพราะภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง
          สำหรับราคาที่เสนอขายบริษัทจะไม่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่แน่นอน เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูง ดังนั้นคณะกรรมการจึงกำหนดเป็นวิธีการคำนวณ ใช้ราคาซื้อขายเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 3-30 มี.ค. โดยบริษัทจะแจ้งราคาเสนอขายในวันที่ 31 มี.ค. หลังการเพิ่มทุนจะทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 158,431 ล้านบาท จากเดิม 98,431 ล้านบาท
          นายเอกรินทร์ วงษ์ศิริ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า การเพิ่มทุนของทรูในครั้งนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก เพราะก่อนหน้านี้ทรูยังยืนยันว่าจะยังไม่เพิ่มทุน ทำให้คาดว่าวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อธนาคารผู้ปล่อยกู้มั่นใจที่จะออกหนังสือค้ำประกันให้ภายในวันที่ 21 มี.ค. เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าประมูลใบอนุญาต เนื่องจากการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ มีมูลค่าสูงถึง 75,000 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาแพงมากเกินไป และทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดน้อยลง สะท้อนได้จากราคาหุ้นหลังประกาศเตรียมเพิ่มทุนลดลงต่ำสุดระหว่างวันถึง 11.97%
          ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า บริษัทที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะ เฮิรตซ์ จะนำเงินค่าประมูลงวดแรก 8,040 ล้านบาท เข้ามาจ่ายค่าใบอนุญาตอย่างแน่นอน เพราะเงื่อนไขการประมูลที่เข้มงวดมาก.