"ทีโอที" ตั้งเป้าทวงแชมป์เน็ตความเร็วสูง

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีโอทีอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก (เอฟทีทีเอ็กซ์) จำนวน 2 ล้านราย มูลค่า 35,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และจะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) พิจารณาภายในเดือน ก.พ.59 โดยโครงการนี้เคยเสนอรัฐบาลแล้ว แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลต้องนำกลับมาทบทวนใหม่ ซึ่งต้องพิจารณาสภาพตลาดปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ รวมถึงการใช้งานคลื่น 2300 เมกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ของทีโอทีถูกลงด้วย จึงอาจลดงบลงทุนลง 20% จาก 35,000 ล้านบาท เหลือ 29,000 ล้านบาท
          "การลงทุนครั้งนี้ จะทำให้ทีโอทีกลับมาทวงแชมป์ตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นใน 3-5 ปี จากอดีตที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 มีผู้ใช้ราว 1.46 ล้านราย หรือราว 30% แต่ปัจจุบันคู่แข่งสำคัญ อาทิ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด มีผู้ใช้ทะลุ 2.32 ล้านราย หรือ 39% บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด หรือ 3BB มีลูกค้า 1.95 ล้านราย หรือ 33% และมีรายอื่นๆอีก".