ไอซีทีชงแบ่งเค้กเน็ตหมู่บ้านว่าจ้างทีโอที-กสทฯวางโครงข่ายพ่วงค่าบำรุงรักษา1.5พันล้าน/ปี

 โพสต์ทูเดย์ "ทีโอที-กสทฯ" คว้าลงทุนบรอดแบนด์ทุกหมู่บ้านทั่วไทย แถมได้ค่าบำรุงปีละ 10%
          แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีเตรียมว่าจ้าง บริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม ลงทุนโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในพื้นที่ที่โครงข่ายของเอกชนยังเข้าไม่ถึง 3 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ มูลค่าการลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติว่าจ้างทั้งสองบริษัทลงทุนในเร็วๆ นี้
          ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที จะลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเข้าไปยัง 1.5 หมื่นหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มูลค่าลงทุน 7,500 ล้านบาท และบริษัท กสทฯ จะลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก เข้าไปยัง 1.5 หมื่นหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าลงทุน 7,500 ล้านบาท โดยทั้งสองบริษัทจะต้องลงทุนโครงข่ายให้แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 50% ของพื้นที่รับผิดชอบภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่ได้รับการว่าจ้างจากกระทรวง
          แหล่งข่าวระบุว่า มีการประเมินว่าการลงทุนโครงข่ายดังกล่าว จะมีความยาวของสายไฟเบอร์ออปติกทั้งหมด 3-4 แสนกิโลเมตร และทรัพย์สินที่ลงทุนจะเป็นของกระทรวงไอซีที เพื่อที่ว่าในอนาคตกระทรวงจะนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดตั้งเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
          "ตอนแรกทางทีโอทีเสนอว่า จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนคลื่นความถี่ 2300 MHz แต่ กสทฯ เสนอมาเป็นไฟเบอร์ออปติก สุดท้ายได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะลงทุนทำไฟเบอร์ออปติก เพราะจะได้มีทรัพย์สินเป็นของรัฐ เพื่อรองรับการจัดตั้งอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ในอนาคต" แหล่งข่าวระบุ
          แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นอกจากทีโอทีและ กสทฯ จะมีรายได้จากการรับจ้างวางโครงข่ายจากกระทรวงไอซีทีแล้ว ทั้งสองบริษัทจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บำรุงรักษาโครงข่ายเป็นเงินปีละ 10% ของงบลงทุน หรือประมาณ 750 ล้านบาท/บริษัท รวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาท/ปี รวมทั้งสามารถเข้าไปทำตลาดในส่วนที่เป็นโครงข่ายสายปลายทาง (Last Mile) ได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบริษัท ขณะเดียวกัน กระทรวงจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมให้บริการในส่วนที่เป็น Last Mile ด้วยเช่นกัน
          ก่อนหน้านี้ นายอุตตม สาวนายน รมว.ไอซีที ระบุว่า จะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ ครม.อนุมัติโครงการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 7 หมื่นหมู่บ้าน และจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประมาณ 3 หมื่นหมู่บ้าน ที่ยังเข้าไม่ถึงโครงข่าย พร้อมทั้งขอให้ คสช.จัดสรรเงินที่ได้จากการประมูลคลื่น 4จี มาใช้ลงทุน
          ต่อมา ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2559 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท โดยร่าง พ.ร.บ.ได้จัดสรรงบ 1.5 หมื่นล้านบาทให้กระทรวงไอซีที เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
          อย่างไรก็ตาม คาดว่าการลงทุนโครงข่าย จะเกิดขึ้นหลังเดือน มี.ค. ไปแล้ว เนื่องจากจะต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศเป็นกฎหมายต่อไป