ซิป้ายึดต้นแบบ"อินชอน"ดันภูเก็ตเมืองไฮเทค"สมาร์ทซิตี้"

ไทยดึง "เกาหลีใต้" ร่วมถ่ายทอด "สมาร์ท ซิตี้" หลัง "อินชอน" ใช้เวลา ไม่นานพัฒนาเป็นเมืองไฮเทค สร้างสวัสดิการและความปลอดภัยในชีวิตให้ประชากร "ไอซีที" เล็งลงนาม เอ็มโอยู พัฒนาสมาร์ทซิตี้จากอินชอน สู่ภูเก็ต
          นางจีระวรรณ บุญเพิ่ม ประธานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(ซิป้า) กล่าวว่า ตามที่ซิป้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารให้พัฒนา เมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เพื่อรองรับการส่งเสริม การลงทุน การท่องเที่ยว และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยซิป้าเป็น หน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานรองรับสมาร์ทซิตี้ โดยจะนำร่องในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดซิป้าได้รับงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ในการทำโครงการระยะแรกที่จ.ภูเก็ต
          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ซิป้าจะดำเนินการคือการเตรียมโครงสร้าง พื้นฐานทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้พร้อม ต่อการอำนวยความสะดวก โดยมุ่งให้ เป็นเมืองที่ผู้อยู่อาศัยและเข้ามาท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับบริการของภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าผู้เดินทางเข้ามาจะเป็น นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวจะต้องพึงพอใจกับ สมาร์ทซิตี้ ในโอกาสของ การเป็นเจ้าภาพจัดงานซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2016 ซิป้าได้เชิญนายจอน จอง ซู รองนายกเทศมนตรี เมือง อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มาถ่ายทอด ประสบการณ์ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ของเมืองอินชอน ในงานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โป ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          ประธาน ซิป้า กล่าวอีกว่า หลังจากมีการพบกันระหว่างรองนายกเทศมนตรีเมืองอินชอนกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ ในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ระหว่างเมืองอินชอนกับรัฐบาลไทย โดยกระทรวง ไอซีทีของประเทศไทยจะลงนามในบันทึก ความเข้าใจในความร่วมมือในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมและศึกษาสมาร์ทซิตี้ที่เมืองอินชอน เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและความร่วมมือในการถ่ายทอด เทคโนโลยี ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อการ ขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล