เอ็มโอยู3ฝ่ายหนุนเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัล

นายมานพ โตการค้า ประธานชมรมโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีไทยแลนด์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเคเบิลท้องถิ่น (แอลซีโอ) ทั่วประเทศให้เปลี่ยนผ่านสัญญาณเคเบิลทีวีระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลได้ ด้วยต้นทุนที่ถูกลง จึงได้ลงนามร่วมบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดตัวโครงการ 3 ประสาน ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้ประสานงาน
          ทั้งนี้ จากเดิมมีผู้ประกอบการรายกลาง และเล็ก ประมาณ 200 รายไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาด้านการลงทุนการสร้างสถานีรับส่งสัญญาณดิจิทัล ที่ต้องใช้เงินลงทุนหลักล้านบาท แต่หากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะทำให้ต้นทุนลดลงเหลือรายละ 50,000 บาท ด้วยการใช้ไฟเบอร์ออพติกของกสทฯ เชื่อมสถานีส่งสัญญาณของแอลซีโอเข้าด้วยกัน และเปิดให้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีระบบดิจิทัลได้ทันที
          จากนี้จะใช้เวลาราว 1 เดือนเพื่อหาข้อสรุปกับแอลซีโอว่า จะจับกลุ่มรวมตัวกันได้อย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการหลายรายรวมตัวกันใช้สถานีรับส่งสัญญาณดิจิทัลร่วมกัน รวมถึงในพื้นที่ที่ไฟเบอร์ออพติกของกสทฯ เข้าถึง โดยจะเน้นทำเฉพาะพื้นที่ที่ กสทฯ มีสายไฟเบอร์ออพติกอยู่แล้ว จากนั้นจะเริ่มทำโครงการที่ละเฟส โดยเฟสแรกจะเริ่มที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน เพราะเป็น ภาคที่มีผู้ประกอบการมากที่สุดประมาณ 100 ราย
          นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ คณะกรรมการกสทช. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท) กล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิ่นมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลตามประกาศของกสทช.ว่าด้วยเรื่องกฏมัสแครรี่ คือ เคเบิลทีวีทุกรายต้องนำรายการทีวีดิจิทัลไปเผยแพร่ เคเบิลทีวีรายย่อยยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ 6 เดือน ดังนั้นหากเริ่มโครงการนี้ เชื่อว่า การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลจะทำได้ทันตามกำหนด
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสทฯ กล่าวว่า บริษัทมีไฟเบอร์ออพติกทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการดาวเทียมและเคเบิลได้ครอบคลุม ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้ใช้ไฟเบอร์ออพติกของกสทฯ สามารถปรับให้บริการแบบดิจิทัลได้ทันที และทำให้ กสทฯ ได้ลูกค้าอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากสมาชิกคู่ไปกับการให้บริการเคเบิลทีวีด้วย