เดินหน้าดันไทยศูนย์กลางดิจิตอลเออีซี

 ไอซีที ตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล หวังไทยเป็นจุดศูนย์กลางดิจิตอลในอาเซียน ด้าน "ศุภชัย" พร้อมหนุนรัฐบาลเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในจุดที่ ทีโอที-กสท เข้าไม่ถึง
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ได้ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทย และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิตอล สู่การพัฒนาประเทศไทย ให้ไปสู่ศูนย์กลางในเรื่องของดิจิตอลในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ จะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น กระทรวงไอซีทีมีแผนจะสร้างอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้ทั่วถึงในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายสิ้นปีนี้จะต้องครอบคลุม 70,000 หมู่บ้าน คาดว่าจะจัดตั้งคณะทำงานได้แล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้
          นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ถือว่าเป็นการรับทราบแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำไปสู่มุมมองให้ภาคเอกชนลงทุน ซึ่งสมาคมโทรคมนาคมฯ ได้เสนอแนะ 3 ข้อคิดเห็น คือ 1. ความโปร่งใสของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 2. การดึงบุคลากรระดับประเทศ และระดับโลกให้มารวมตัวที่ประเทศไทย และ 3. ให้มีการลงทุนไอซีที คอนเทนต์ และดิจิตอล แพลตฟอร์มเพื่อดึงให้ผู้ประกอบการระดับโลก เช่น อาลีบาบา หรือ อเมซอน มาตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคในไทย.