"ไอซีที "เร่งสรุปแผนงานเข้าบอร์ดดีอี

  "อุตตม"เร่งสรุปแผนงานโครงการดีอี คาดประชุมปลายเดือนม.ค.รอนายกฯ เคาะวันประชุม เผยบอร์ดดีอีชั่วคราวเตรียมแผนแม่บท สรอ. สอดรับแผนแม่บทรัฐบาลแห่งชาติ 20 ปี
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังสรุป รวบรวมแผนงาน และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอีชั่วคราว) คาดประชุมปลายเดือนม.ค. หรือต้นเดือนก.พ. รอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดวันที่ชัดเจน
          เรื่องที่ต้องนำเสนอบอร์ดดีอีชั่วคราว ประกอบด้วย แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม แผนแม่บทสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ให้สอดรับแผนแม่บทรัฐบาลแห่งชาติที่ทำล่วงหน้าไว้ 20 ปี แบ่งเวลาทำแผนเป็นช่วงๆ ละ 5 ปีแต่ต้องมีโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปีครึ่ง คือปี 2559 - กลางปี 2560 ว่ามีอะไรบ้าง
          โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สรอ. เพื่อนำเข้าสู่บอร์ดดีอีชั่วคราว มีโครงการดาต้า เซ็นเตอร์แห่งชาติ ที่สำรวจความต้องการใช้งานของภาครัฐกว่า 300 แห่งครบแล้ว และเป็นโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจ
          นอกจากนี้ จะนำเสนอโครงการนำร่องที่กระทรวงจะดำเนินการด้วย เช่น โครงการที่กระทรวงไอซีทีและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายร่วมกัน โดยกระทรวงไอซีทีรับผิดชอบติดตั้ง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เสถียร 1 หมื่นจุด ที่ กศน.ตำบล 7,424 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน 2,280 แห่ง และพื้นที่ชายขอบ เช่น โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นช่องทางให้ ศธ. นำสาระการเรียนรู้สมัยใหม่ไปสู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ และ กศน.ตำบล ถ่ายทอดการเรียนรู้
          โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (ฟรีไว-ไฟ) เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ และโครงการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ สมาร์ทซิตี้จังหวัดภูเก็ต โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็น การปรับรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน นำร่อง 600 แห่ง จาก 2,280 แห่งทั่วประเทศ และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใช้ศูนย์ กศน. 1,631 แห่ง เป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและ ใช้บริหารประเทศ
          "ส่วนใหญ่โครงการหลักๆ ยังอยู่ รวมถึง โครงการท่อร้อยสายด้วย แต่อนุกรรมการแต่ละด้าน มีปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ส่วนดีอีชั่วคราว ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแค่โดยตำแหน่ง นอกจากนี้เรากำลังจะนัดคุยกับทีโอทีและ กสท โทรคมนาคม เพื่อให้ขยายอินเทอร์เน็ตที่ทำกับ ศธ. เพิ่มขึ้นด้วย เพราะโรงเรียน สพฐ. มีจำนวนมาก โครงการที่ทำเบื้องต้นยังไม่ครอบคลุม"
          ขณะที่ความคืบหน้ากฎหมายเกี่ยวข้องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ โดยจะเริ่มทยอยนำกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่างพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในไตรมาสแรกปีนี้