กสทฯยืนยันไม่ขยายอายุคลื่น1800

  แจ้งวัฒนะ * บมจ.กสทฯ ย้ำ ไม่มีแผนขยายสัญญาคลื่น 1800 ถึงปี 68 ยืนยันทำตามมติ กสทช. คลื่นสิ้นอายุปี 61 พร้อมรุกปรับ ปรุงคลื่นที่มีทำ 4 จี
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัทและรักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มี กระแสว่าบริษัทจะดำเนินการขอขยายสัมปทานคลื่น 1800 เมกะ เฮิรตซ์ ออกไปจนถึงปี 2568 เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิรูปรัฐวิ สาหกิจที่เสนอขออนุมัติไปทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที นั้น ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่สอด คล้องกับข้อเท็จจริง ด้วย บมจ. กสทฯ ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 20 เมกะเฮิรตซ์ไปเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง กสทช.ได้มีมติตามข้อเสนอของบริษัท
          ทั้งนี้ บริษัทได้ขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นที่สอดคล้องกับ มาตรา 48 วรรค 3 ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2533 โดย กสทช.ได้ให้บริษัทสามารถดำเนินการได้จนถึงปี 2561 ตามอายุสัญญาสัมปทาน เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะได้รับบริการโทรคมนาคม ที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อหน่วย งานภาครัฐ ให้สามารถใช้งาน คลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิ ผลอีกทั้งบริษัทได้เตรียมดำ เนินการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ใช้กับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 4 จี LTE หรือ LTE-Advanced เพื่อทำให้การ ให้บริการสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และสามารถให้บริการด้านสื่อสารข้อ มูลได้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น 8- 15 เท่า
          นอกจากนี้ คณะกรรม การได้อนุมัติให้แต่งตั้งทีมเจรจาระดับคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเพื่อเข้าเจรจากับผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เกี่ยวกับความร่วมมือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ คาดว่าการเจรจาจะได้ข้อสรุปภายใน ม.ค. 2559
          "จึงยืนยันว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินการขอขยายสัมปทานคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ให้สามารถใช้งานได้ถึงปี 2568 แต่ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับ ปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตามกรอบสัญญาสัมปทานเดิม" พ.อ. สรรพชัย  กล่าว.