ไอซีทีแจงใช้งบ3.7พันล.ทำเน็ตสาธารณะ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนงานและรายละเอียดโครงการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ของกระทรวงไอซีที ภายใต้วงเงินจำนวน 3,755 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณเดิมที่คงค้างจากโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของรัฐบาลชุดก่อน ทางไอซีทีจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ใน 24 โครงการ 8 แผนงาน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิตอลชุมชน 2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 3.การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 4.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในธุรกิจ 5.การพัฒนาบริการดิจิตอลในภาครัฐ 6.การพัฒนาบริการดิจิตอลในภาครัฐ 7.พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) และ 8.สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล
          "โครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุดคือ โครงการบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งมี บริษัทกสท โทรคมนาคม และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ติดตั้งทั้งในพื้นที่โรงเรียน สาธารณสุข ชายแดน และพื้นที่ห่างไกล และจะติดตั้งฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (ฟรีไวไฟ) จำนวน 10,000 จุดทั่วประเทศ รองลงมาจะใช้เงิน 700 ล้านบาท เพื่อจัดทำศูนย์ดิจิตอลชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในท้องถิ่น" นายอุตตมกล่าว