5 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเด็ด กำไร Q3 เกิน 100%

  “ข่าวหุ้นธุรกิจ” มีการเสนอหุ้นที่มีกำไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2558 แจ๋วของแต่ละกลุ่มออกมาให้นักลงทุนได้เชยชมมา 7 กลุ่มแล้ว จนกระทั่งเหลือกลุ่มสุดท้าย
          วันนี้จึงถึงคิวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ว่าหุ้นตัวไหนที่เป็นดาวเด่นในแง่เชิงกำไรสุทธิช่วงไตรมาส 3 ปี 2558 ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เติบโตขึ้นมาเกิน 100%
          โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีอยู่ 5 ตัวด้วยกัน อาทิ INET หรือ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), SVOA หรือ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน), BLISS หรือ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน), CCET หรือ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ CSL หรือ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
          อันดับ 1 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 14.44 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 265.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3.95 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น โดยมีรายได้หลักที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากบริการ Cloud และการให้บริการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต
          อันดับ 2 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVOA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 36.45 ล้านบาท หรือ 0.038 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 176.65% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.17 ล้านบาท หรือ 0.014 บาทต่อหุ้น โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการของบริษัทและรวมบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และมาจากผลของการที่บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโครงการโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2556 และประจำปีงบประมาณ 2557
          อันดับ 3 บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) หรือ BLISS รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 19.86 ล้านบาท หรือ 0.0008 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 138.90% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.31 ล้านบาท หรือ 0.0005 บาทต่อหุ้น โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้จากการศึกษาและวิจัยสถานที่ติดตั้งในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นส่วนใหญ่มาจากการจำหน่าย SIM Card (กสท)
          อันดับ 4 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CCET  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 479.25 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 124.48% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 213.49 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายระหว่างไตรมาส เนื่องจากการขยายโรงงานทำให้สามารถรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
          อันดับ 5 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2558 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 85.96 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 118.51% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 464.35 ล้านบาท หรือ 0.78 บาทต่อหุ้น เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการควบคุม ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ สื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง (YellowPages) และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Services & Mobile Content) เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง
          กรณีของบริษัททั้ง 5 บริษัท เป็นเพียงการทำกำไรสุทธิในช่วงดังกล่าวเท่านั้น และส่วนนี้จะบอกช่วงเวลาที่เหลือได้ว่าผลประกอบการในปีนี้เติบโตแน่นอน...
          เหตุนี้เชื่อว่า อาจมีการไล่ซื้อหุ้นดังกล่าวในช่วงใกล้ประกาศผลประกอบการได้ เพราะนักลงทุนคงมั่นใจว่าอย่างไรบริษัทก็ยังทำกำไร ???