แก้ปัญหาทีโอที-แคทตั้ง"กองทุนรวมเน็ต"

 นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ศึกษารูปแบบการจัดตั้งกองทุนรวมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน การลงทุนและที่สำคัญคือความคล่องตัวในการบริการประชาชนเพราะทั้งทีโอทีและแคท มีแนวคิดที่จะขยายการลงทุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเหมือนกันและทำธุรกิจคล้ายกัน จึงควรหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
          ทั้งนี้ หากจัดตั้งเป็นกองทุนและนำทรัพย์สินมารวมกันและนำเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เพื่อระดมทุน โดยทั้งทีโอทีและแคทถือหุ้นตามสัดส่วนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ ก็น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทีโอทีกับเอกชน หรือแคทกับเอกชนแต่หากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไม่สามารถเจรจากันได้  ก็ไม่สามารถเดินหน้าทำธุรกิจได้ ดังนั้นการจัดตั้งเป็นกองทุนรวมอินเตอร์เน็ต น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานยังปรับโครงสร้างธุรกิจไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงสั่งให้กลับไปเร่งดำเนินการโดยเร็ว