ซีเอส ล็อกซอินโฟ เดินหน้าธุรกิจไอซีที พร้อมมุ่งพัฒนาชุมชน

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจไอซีที บริหารจัดการแบบรวมศูนย์จุดเดียว มีทั้งบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง, บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับด้านไอซีที
          สำหรับทิศทางของซีเอส ล็อกซอินโฟ ในปีหน้านั้น นายวสันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บอกไว้ว่า ในปี 2559 ซีเอส ล็อกซอินโฟ จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของไอซีทีมากขึ้น และระยะยาวก็จะมุ่งไปที่เรื่องของ "ซอฟต์แวร์แอสอะเซอร์วิส" หรือ เอสเอเอเอส ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ซอฟต์แวร์โดยให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่จะมาเป็นตัวช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมในระยะยาว โดยจะเริ่มจากระบบบริหารจัดการในโรงแรม ร้านอาหาร แล้วจึงขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
          ในส่วนเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์นั้น จากปัจจุบันอาคารแห่งแรกยังไม่เต็ม ซึ่งถ้าดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยโตไปตามเป้าหมาย ก็คาดว่าอาจจะต้องสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 2 ขึ้น อย่างไรก็ตาม ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยถือว่ายังโตไม่เยอะ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของรัฐบาลด้วย ต้องมีทิศทางที่ชัดเจน
          ในส่วนของรายได้ของปีนี้นั้น ก็ถือว่าโตพอๆ กับปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีหน้าก็จะยังคงมีรายได้ที่ใกล้เคียงกัน ไม่น่าจะสูงกว่ากันมาก ซึ่งตัวที่จะช่วยการเติบโตได้ดีคือเรื่องของไอซีที อย่างไรก็ตาม ในปีหน้ายังมีปัญหาต่างๆ ที่อาจจะส่ง ผลกระทบต่อการเติบโต อย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจโลก ที่คาดว่าปีหน้าน่าจะได้รับผลกระทบ อย่างแน่นอน อันเป็นผลพวงจากการก่อการร้ายที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
          ช่วงนี้ก็คงต้องประคองกันไป แต่ก็หวังว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้
          อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเรื่องของการทำธุรกิจแล้ว อีกมุมหนึ่งของซีเอส ล็อกซอินโฟ คือเรื่องของการทำซีเอสอาร์ หรือเรียกว่าความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ ที่ซีเอส ล็อกซอินโฟ ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด "การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง" ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม เป็นการนำเทคโนโลยีไอซีทีเข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาของชุมชน ภายใต้โครงการสมาร์ทคลิก คิดสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน
          ที่ล่าสุดได้นำร่องทำโครงการสร้างศูนย์ไอซีทีต่อยอดความรู้มอบสู่ชุมชน ด้วยการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไว้ที่ชุมชนตำบลเมืองมาย จ.ลำปาง ที่จะเป็นชุมชนต้นแบบทางด้านการติดตั้งระบบไอซีที และจะนำไปเป็นโมเดลในการติดตั้งที่ ชุมชนอื่นๆ ในเขตพื้นที่ จ.ลำปางต่อไป
          น.ส.ทิพวรรณ วิชัยขัทคะ ครู กศน. ต.เมืองมาย หนึ่งในผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีแห่งนี้ เปิดเผยว่า การใช้ศูนย์ไอซีทีแห่งนี้จะมีการจัดสรรเวลาเรียนให้อย่างทั่วถึงแก่นักเรียนทุกชั้น โดยมีการจัดเวรครูประจำการ ปกติแล้วจะมีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดศูนย์ แต่บางครั้งก็จะมีชาวบ้านหรือเด็กๆ มาขอเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่หน้าศูนย์ก็มี ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีการตั้งระบบให้ล็อกอัตโนมัติหากมีการเปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
          ครูทิพวรรณบอกว่า ศูนย์ไอซีทีแห่งนี้จะช่วย พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งหวังว่าจะได้เอาไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนต่อไป
          และต่อจากนี้ ก็จะมีอีกหลายชุมชนที่ซีเอส ล็อกซอินโฟ เข้าไปสร้างศูนย์ไอซีที เพื่อการพัฒนาชุมชน ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดความยั่งยืน จากความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของคนในชุมชน