ชี้10เทรนด์คาดการณ์ไอทีปี59 IMCมอง"คลาวด์-บิ๊กดาต้า"ยังโดดเด่นฮิตลงทุน

  เปิดแนวโน้มไอทีเทรนด์ ปี 59 ไอเอ็มซี ระบุผลสำรวจ "คลาวด์ คอมพิวติ้ง- บิ๊กดาต้า" โดดเด่น ขณะที่ ไอดีซี ระบุการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรุ่นที่ 3
          ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี (IMC) เปิดเผยว่าจากการสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก การใช้งานเทคโนโลยี คลาวด์ คอมพิวติ้ง และ บิ๊กดาต้า จะยังเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นในปี 2559 สำหรับแนวโน้มคาดการณ์ไอทีปี 2559 ประกอบด้วย 1.บริษัทในไทยจะเริ่มมีการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างเต็มที่ในปีหน้า โดยมีบริษัท 55% จะใช้คลาวด์ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง, 2.กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ประกันภัย เทเลคอม และค้าปลีกในไทย จะเป็นกลุ่มที่เริ่มลงทุนบิ๊กดาต้า เนื่องจากการแข่งขันด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, 3.การเข้ามาของ 4G ทำให้คนไทยใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นและตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 40 ล้านเครื่อง, 4.IoT จะยังเป็นกระแสที่อุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยให้ความสนใจ, 5.แนวโน้มการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบใหม่กำลังใกล้เข้ามา ทั้งเรื่อง หุ่นยนต์, ไซเบอร์ หรือระบบวิเคราะห์, 6.คนไทยจะเริ่มคุ้นเคยกับ SaaS โดยการซื้อขายซอฟต์แวร์ของผู้บริโภคที่เป็นแบบไลเซนซิ่งจะเริ่มลดลงและถูกแทนที่ด้วยโมเดลสมัครสมาชิก, 7. คลาวด์ สตอเรจ /แอพพลิเคชัน จะมีการใช้งานมากขึ้น ประกอบกับปัญหาจราจรจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสการทำงานแบบโมบิลิตี, 8.โมบายแบงกิ้ง เพย์เมนต์ จะมีการใช้งานแพร่หลาย ตัวเลขบัญชีผู้ใช้โมบายแบงกิ้งในไทยจะพุ่งขึ้นเกิน 9 ล้านบัญชีในปีหน้า, 9.การเปิด AEC ในปีหน้าจะทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีมีการแข่งขันมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องนำดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งการติดต่อสื่อสารและทำอี-คอมเมิร์ซ และ 10.กระแสการออกกำลังกายจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้อุปกรณ์ IoT ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น
          ด้านนายไมเคิล อาราเน็ตตา ผู้จัดการประจำไอดีซีประเทศไทย กล่าวว่าไอดีซีคาดว่าภายในสิ้นปี 2560 กว่า 50% ของ 100 องค์กรชั้นนำในไทย จะมีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์องค์กรและมีการตั้งผู้บริหารตำแหน่งใหม่ขึ้นมา เพื่อกำกับดูแลการดำเนินกลยุทธ์ DX
          สำหรับแนวโน้ม 10 อย่างที่จะกำหนดการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของไทย ประกอบด้วย 1. ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน ที่คาดว่าภายในสิ้นปี 2560 กว่าครึ่งขององค์กรในไทยจะเริ่มกระบวนการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน,2.คลาวด์จะกลายเป็นการลงทุนพื้นฐานด้านไอที ภายในปี 2561 การลงทุนคลาวด์มีสัดส่วน 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด และในปี 2563 สัดส่วน 30% ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไอทีจะเกี่ยวข้องกับคลาวด์, 3 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นอีก 25 ล้านคน ภายในปี 2561 ไทยจะมีผู้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์แรก 50 ล้านคน, 4. รูปแบบธุรกิจใหม่จะประสบความสำเร็จ ภายในปี 2560 กว่า 20% ขององค์กรขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจใหม่และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน, 5. รูปแบบการชำระเงิน ภายในปี 2560 ผู้นำในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก 10 อันดับแรก จะมีการใช้การตรวจสอบหลายขั้นตอนสำหรับการชำระเงินในร้าน โดยระบบ Near Field Communication (NFC) สแกนนิ้วมือ และไร้สัมผัส จะมีบทบาทที่สำคัญ , 6.เครื่องพิมพ์ประเภทสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน ภายในปี 2561 จะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ตอบโจทย์การพิมพ์จำนวนมากที่ใช้ในออฟฟิศขนาดใหญ่, 7. การเปลี่ยนสถานะของซัพพลายเออร์และพาร์ตเนอร์ ในปี 2563 กว่า 30% ของเวนเดอร์จะเปลี่ยนไปจากที่รู้จักในปัจจุบัน, 8. การเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้นในวงกว้างจะทำให้บริษัทไทยจะใช้บิ๊กดาต้าเพื่อเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2560, 9.เน็กซ์เจเนอเรชันซิเคียวริตีและการจัดการความเสี่ยง ภายในปี 2560 กว่า 30% ของฝ่ายไอทีในองค์กรจะเปลี่ยนความสนใจจากการวางแนวกันด้านซิเคียวริตีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีระบบ มาเป็นการมุ่งเน้นการ "จำกัดและควบคุม" ความเสียหายแทน และ 10. กลุ่มธุรกิจประกันภัยจะเป็นผู้นำด้านไอโอที ภายในปี 2560 การเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านไอที