DTACปลดล็อก!โครงข่ายโทรคมศาลเลิกคุ้มครอง

DTAC ทางสว่างโล่ง ศาลปกครองสูงสุด เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผล “ดีแทค ไตรเน็ต” ขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฟาก TRUE นำแบงก์การันตีค่าใบอนุญาต 4G งวด 2 และงวด 3 จาก SCB ให้กสทช. 2 ธ.ค.นี้  ด้าน กสทช.พร้อมชงเรื่องเข้าบอร์ดกทค. ก่อนออกใบอนุญาตภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2558
          นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า จากการที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง ตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้ DTAC นำเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานไปให้ผู้ประกอบการ 2100 MHz รายอื่นๆ ร่วมใช้งาน และ DTAC ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
          ล่าสุดวันที่ 27 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลางดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีคำสั่งให้กลับคำสั่งศาลปกครองกลาง มีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง คำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้ว และกสท ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวได้ เป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม มีการร่วมใช้โครงข่ายเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
          “DTAC มั่นใจว่าคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการ ด้วยการที่ทั้ง DTAC และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จะขยายโครงข่ายได้รวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มขึ้นของการใช้งานดาต้า” นายลาร์ส กล่าว
          สำหรับการขยายโครงสร้างเสาสัญญาณมือถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณสู่การบริการทั่วไทยได้ครอบคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิ ตอลและการบริหารงานของภาครัฐ
          นายฐากร ตัณฑ์สิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจกการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. 2558 เวลา 13.00 น. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บรษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ในฐานะผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz จะเดินทางมาวางหนังสือค้ำประกันทางการเงินจากธนาคาร หรือ แบงก์การันตี จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 เพื่อรับใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และใบอนุญาตโทรคมนาคมประเภทที่ 3 หลังจากเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ชำระเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1710- 1725 MHz คู่กับ 1805-1820 MHz ด้วยราคาประมูล 39,792 ล้านบาท โดยชำระเงินงวดแรกจำนวน 50% จำนวน 20,492.72 ล้านบาท
          ทั้งนี้ หลังจากที่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด นำแบงก์การันตี มาวางหลักประกันแล้ว ทาง สำนักงาน กสทช.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อประชุมและอนุมัติใบอนุญาตดังกล่าว ในวันที่ 2 ธ.ค. 2558 และในวันที่ 3 ธ.ค. 2558 สำนักงาน กสทช.จะนำมติดังกล่าวที่อนุมัติแล้ว และใบอนุญาต ให้แก่ พลอากาศ เอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.ลงนามต่อไป
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 14.30 น. นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ TRUE ได้ประสานมายังสำนักงาน กสทช.เพื่อขอวางแบงก์การันตี ในวันดังกล่าว และรับใบอนุญาตในวันที่ 4 ธ.ค. 2558 เวลา 11.00 น. ตามมงคลฤกษ์ที่บริษัท ได้ไปจัดหามา
          สำหรับสาเหตุที่ทำให้ TRUE ได้เร่งหามงคลฤกษ์ เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุม กทค.มีมติเร่งรัดให้ TRUE เร่งนำแบงก์การันตี มาวางเป็นหลักประกัน เพื่อที่จะรับใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป และยังได้สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 (ประกาศเยียวยาฯ) ที่ได้สิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2556 โดยยังมีลูกค้าค้างอยู่ในระบบ 42,000-43,000 เลขหมาย
          ก่อนหน้านี้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ขอให้ กทค.ทบทวนมติ ที่ให้บริษัท หยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ตามคำสั่ง กสทช.ภายในเที่ยงคืนของวันที่ 26 พ.ย. 2558 เนื่องจากจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัท ไม่สามารถแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการรับทราบอย่างทั่วถึงได้ทัน อีกทั้งบริษัทเข้าใจว่าการจะดำเนินการปิดระบบโครงข่ายและอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
          นอกจากนี้ ยืนยันที่จะเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จึงได้ชำระเช็คเงินสดงวดแรกมาแล้ว แต่ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจะดำเนินการโดยพิจารณาจากฤกษ์มงคลเป็นสำคัญ โดยฉพาะอย่างยิ่งการประกอบกิจการโทรคมนาคมนี้มีอายุใบอนุญาตถึง 18 ปี ดังนั้นบริษัทจะนำหนังสือค้ำประกันการชำระเงินประมูลงวดที่ 2 และงวดที่ 3 มาให้ตามมงคลฤกษ์ เพื่อที่จะได้มีการออกใบอนุญาตตามมงคลฤกษ์ต่อไป