แนะปรับตัวรับเทคโนโลยียุค4 กูรูหวั่นไทยตกขบวน "อินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง"

กูรูวางเทคโนโลยี/อินเตอร์เน็ต แนะปรับตัวรับคลื่นยุค 4 "อินเตอร์ เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง"  หวั่นไทยตกขบวน  ซิสโก้ ชงรัฐใช้เป็นพื้นฐานผลักดันสมาร์ทซิตี-ศูนย์กลางภูมิภาค ขณะที่นักวิชาการ ระบุองค์ความรู้วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในอดีตถูกรวมอยู่ใน "ออฟ เอเวอรี ธิง" ด้านผู้ประกอบการ ชี้เป็นโอกาสนักพัฒนาไทย พัฒนาอุปกรณ์หลังต้นทุนชิปลดลงเหลือ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
          นายวัตสัน  ถิรภัทรพงศ์  บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทยฯ และภูมิภาคอินโดจีน   เปิดเผยว่าขณะนี้โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคที่ 4 คือ อินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรีธิง  หรือ IOE (Internet of Everything) ในหลายประเทศให้ความสำคัญโดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ดิจิตอล และดึงข้อมูลปริมาณสูง หรือบิ๊กดาต้า และระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เข้ามาอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง ทั้งหมด
          ทั้งนี้บริษัทวิจัยตลาดไอที "การ์ทเนอร์" คาดการณ์ด้าน อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง  Internet of Thing (IOT) ว่าในปี 2559 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ถึง 6,400 ล้านชิ้น สูงขึ้นกว่าปี 2558 ถึง 30% และจะเติบโตต่อไปจนถึง 2.08 หมื่นล้านชิ้นในปี 2562 โดยในปี 2559 นั้นคาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพิ่มขึ้นวันละ 5.5 ล้านชิ้น โดยรายได้จากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับ อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง นั้นจะมีมูลค่าถึง 2.35 แสนล้านดอลลลาร์สหรัฐฯ  (หรือ 8.5 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ตลาดผู้ใช้งานทั่วไปการ์ทเนอร์ ได้คาดการณ์ว่าจะมีการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง มากถึง 4 พันล้านอุปกรณ์ในปี 2559 และเติบโตถึง 1.35 หมื่นล้านอุปกรณ์ในปี 2562 โดยมีมูลค่า 5.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 19 ล้านล้านบาท สอดคล้องกับการคาดการณ์ของซิสโก้ที่คาดว่าจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตถึง 2.5 หมื่นล้านชิ้นในปี 2558 และ 5 หมื่นล้านชิ้นในปี 2562
          "ในไทยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการตั้งไข่เรื่อง อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง โดยเริ่มมีกลุ่มผู้สนใจ อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง มากขึ้น  อย่างไรก็ตามในมุมมองของซิสโก้นั้น นิยามของเรา  คือ อินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง ซึ่งกว้างไปกว่าอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง ที่อุปกรณ์คุยกับอุปกรณ์ แต่ครอบคลุมไปถึงการที่อุปกรณ์คุยกับคน และการที่คนคุยกับคนด้วย
          นายวัตสัน กล่าวต่อไปว่า การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง และ ออฟ เอเวอรี ธิง กำลังถูกจับตามองจากหลากหลายอุตสาหกรรมในไทย และกลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์ ขณะที่ ออฟ เอเวอรี ธิง จะเป็นพื้นฐานสำคัญของโครงการสมาร์ทซิตีของรัฐบาล รวมถึงการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค (ฮับ) โดยที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดดังกล่าวไปยังรัฐบาลบ้างแล้ว
          ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต  รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในฐานะผู้บุกเบิกและขับเคลื่อนอินเตอร์เน็ตไทย  กล่าวว่า งานวิจัย  และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  ที่สั่งสมมาในอดีตของไทยจะถูกรวมมาอยู่ในเทคโนโลยี "ออฟเอเวอรี ธิง"  ทั้งเทคโนโลยีสมองกลแบบฝังตัว  กริดคอมพิวติ้ง  และคลาวด์คอมพิวติ้ง
          น.พ.ภาณุทัต เตชะเสน ประธานกรรมการ Thailand IOT Consortium กล่าวว่าการนำงานวิจัยด้านอินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง  มาต่อยอดในเชิงธุรกิจ มีต้นทุนลดลงมหาศาล ปัจจุบัน ราคาหน่วยประมวลผล ที่มีระบบปฏิบัติการ และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ในราคาเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  หรือ ประมาณ 34 บาท อีกทั้งการเริ่มต้นของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง ยังเป็นระบบปิดตั้งแต่เริ่มต้น ต่างจากเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสไป 20 ปี เนื่องจากเป็นระบบเปิด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของนักพัฒนา  หรือ สตาร์ตอัพ  ของไทยในการพัฒนาอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิง หรือ อินเตอร์เน็ต ออฟ เอเวอรี ธิง