แย้มชิงคลื่น 900 จัดกระเป๋าเผื่อ 3 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)มีมติให้ใช้สถานที่ กสทช.เป็นสถานที่ในการดำเนินการประมูล 4 จี บนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ โดยจะจัดพื้นที่การประมูลใหม่แบ่งเป็นชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง และ ชั้น 11 จำนวน 2 ห้อง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ในการพักผ่อน โดยจะมีเตียงนอน 5 เตียงมีโซฟา มีเก้าอี้นวดเพื่อผ่อนคลาย และมีห้องน้ำมากกว่า 5 ห้อง ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า ยาประจำตัว มาให้พร้อมเป็นเวลา 3 วันด้วย เพราะคาดว่าจะประมูลกันติดต่อมากกว่า 1-2 วันแน่นอน
                    ส่วนการประมูลจะเริ่มในเวลา 09.00-21.00 น.แล้วให้หยุดพักชั่วโมง คือ 21.00-24.00 น. หลังจากนั้นก็จะให้เปิดประมูลต่อในเวลา 24.00-06.00 น.แล้วก็ให้หยุดพัก 3 ชั่วโมง แล้วเคาะราคาประมูลอีกครั้งในเวลา 09.00-24.00 น.ใหม่ หมุนตามรอบเวลาดังกล่าว จนกว่าจะได้ผู้ชนะประมูล
                    นายฐากรกล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลรายได้การนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินอีกครั้ง พบว่า กสทช.จะนำเงินรายได้ส่งรัฐปี  2558 เฉียด 100,000 ล้านบาท โดยเงินรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ราว 2,700 ล้านบาท เงินค่าประมูล 4 จี งวดแรก วงเงิน 43,216 ล้านบาท เงินค่าประมูล 3 จี งวดสุดท้าย 11,134 ล้านบาท และเงินงวดที่ 2 อีก 8,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 70,050 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินที่จะได้รับจากการประมูล 4 จี บนคลื่น 900 อีก ไม่ต่ำกว่า 30,000-40,000 ล้านบาท เชื่อว่าการประมูล 4 จี บนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จะเคาะราคาดุเดือดพอๆกับเคาะราคาคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์.