กสทช.เข็นร่างรับร้องเรียนใหม่ลดขั้นตอนช่วยแก้ปัญหาเร็วขึ้น

กสทช.เตรียมทำร่างกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนใหม่สอดคล้องกฎหมาย จ่อเปิดบริการกด *165# เครื่องมือตรวจสอบแพ็กเกจ ข้อมูลของผู้ใช้งานของตนเอง เตรียมใช้ช่วง ม.ค.ปีหน้า
          นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า ได้จัดทำ ร่างประกาศ กสทช.เรื่องกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอด คล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเด็นสำคัญของกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลงคือ อำนาจของ กสทช.ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม และกระบวนการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกฎหมายใหม่ฯ ได้กำหนดให้กรอบเวลาในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหารวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้การพิจารณาและตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในชั้นผู้รับใบอนุญาตให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันจากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จ 30 วัน เมื่อเจรจาแก้ไขปัญหาแล้ว ต้องเสนอรายงานกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และบันทึกการเจรจาระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ร้องเรียนให้แก่สำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน โดยร่างฯ ดังกล่าวนี้จะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อนำมาเสนอ กทค.และสำนักงาน กสทช.ตามลำดับต่อไป
          ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.ได้รวบรวม เรื่องร้องเรียนในปี 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58-15 พ.ย. 58 มีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวน 2,618 เรื่อง โดยได้ยุติไปแล้วจำนวน 1,763 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 852 เรื่อง โดยมีเรื่องที่ร้องเรียนเข้าได้แก่ เรื่องมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ เรื่องการยกเลิกบริการ เรื่องการคิดค่าบริการผิดพลาด เรื่องบริการเสริม เรื่องปัญหาเกี่ยว กับการถูกกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ เรื่องการให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เรื่องการคิดค่าบริการที่ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด เรื่องการเข้าถึงบริการ เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว และปัญหาการเติมเงินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
          แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขเรื่องร้องเรียนนั้นต้องพิจารณาไปตามกรณีของผู้ร้อง เบื้องต้นได้เตรียมเปิดให้บริการกด *165# เพื่อให้เป็นเครื่องมือของประชาชนในการตรวจสอบแพ็กเกจ ข้อมูลของผู้ใช้งานของตนเอง และสามารถเช็กยอดการใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งจะใช้หมายเลขเดียวกันใน ทุกเครือข่าย ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ประมาณช่วงเดือน ม.ค. 59 เนื่องจากพบว่าการที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามานั้นส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ทั้งนี้เชื่อว่าเมื่อเปิดให้บริการดังกล่าวนี้จะช่วยลดระยะเวลา และขั้นตอนการติดต่อสอบถามเรื่องการใช้งานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเปิดให้บริการดังกล่าวนี้จะเป็นในลักษณะเดียวกับกด *106# เพื่อ ให้ผู้ใช้งานที่เดินทางไปต่างประเทศและไม่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต สามารถปิดบริการอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองอีกด้วย.