รอมานานได้เสียที"ซีอีโอ"ทีโอที

 ในที่สุด บอร์ดทีโอที ซึ่งมี "พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์" เป็นประธานกรรมการก็จดปากกาลงนามคำสั่งเลขที่ 27/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้ง "มนต์ชัย หนูสง" นั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนนี้
          แต่กว่าจะลงนามได้ก็ผ่านไปกว่า 8 เดือน เนื่องจาก "มนต์ชัย" ถูกเสนอชื่อให้นั่ง แอกติ้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นอกจากนี้เขายังเป็นลูกหม้อคนสำคัญที่เคยรั้งเก้าอี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานผลิตภัณฑ์และบริการมาก่อนที่จะสละตำแหน่ง เพื่อลงสนามท้าชิงเก้าอี้กรรมการผู้จัดการใหญ่
          โดยมีคู่ท้าชิงที่ไม่ธรรมดาอีก 4 คน ได้แก่ พล.ต.สุรพล ตาปนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก , สมพรต สาระโกเศศ อดีตกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ., ศิริพงษ์ โลหะศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จำกัด และ อานนท์ ทับเที่ยงส่วน "มนต์ชัย" นั้นนอกจากเป็นลูกหม้อแล้วโพรไฟล์ เขายังจบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก (Computer Networks), Telecom Paris  จากประเทศฝรั่งเศส , วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การอบรม ผ่านหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง เป็นต้น
          ที่ผ่านมา "มนต์ชัย" ได้ผ่านขบวนการสรรหาและบอร์ดได้มีมติเลือกเขาแล้ว แต่โชคยังไม่เข้าข้าง เกิดการเปลี่ยนตัวรมว.ไอซีที จาก "พรชัย รุจิประภา" มาเป็น "อุตตมสาวนายน" ขึ้นมากลางคัน
          ส่งผลให้ "รมว.ไอซีที" คนใหม่ต้องนำรายชื่อ "มนต์ชัย" มาตรวจสอบคุณสมบัติอีกรอบหนึ่ง เพื่อส่งรายชื่อให้กับขุนคลัง  "อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์"  มีคำสั่งแต่งตั้งและส่งให้บอร์ดเพื่อลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
          ตามข้อตกลงซีอีโอ บมจ.ทีโอที มีสัญญาว่าจ้างเป็นระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - 16 พฤศจิกายน 2563 เฉลี่ยค่าจ้างต่อเดือนกว่า 4 แสนบาทแลกกับภารกิจหนักอึ้ง
          ไม่ว่าจะเป็นช่วงการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ก็เป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที ยื่นฟ้อง กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และ เลขาธิการ กสทช. กรณีนำคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ไปประมูลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บมจ.ทีโอที
          แต่ทว่าช่วงที่ฟ้องร้องกันนั้นเกิดขึ้นก่อนประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์คล้อยหลังการประมูลคลื่นผ่านไป ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมการทีโอที ได้ลงมติเลือกให้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นพันธมิตรร่วมทำเครือข่าย 3G ในย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ รูปแบบใหม่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ปี และทีโอทีคาดว่าจะมีรายได้จากสัญญานี้เบื้องต้นที่ 3 พันล้านบาทต่อปี
          โดยเบื้องต้นสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เอไอเอสจะต้องรับผิดชอบในการขยายโครงข่าย TOT3G เพิ่มเติมประมาณ 1 หมื่นสถานีฐาน เพื่อให้ทีโอทีเข้าไปเช่าใช้โครงข่าย และส่วนที่ 2 เอไอเอสจะต้องดำเนินการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในฐานะ "ตัวแทนขายส่งต่อ" โดยมีสิทธิ์ใช้เนื้อที่ในโครงข่ายประมาณ 80% และอีก 20% ทีโอทีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อภายใต้แบรนด์ TOT 3G ต่อไป
          หลังจากรับตำแหน่ง เป็นทางการ ซีอีโอ บมจ.ทีโอที ถึงกับยื่นขอพักร้อนชั่วคราว กลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อไปชาร์จแบตและกลับมาเริ่มรับศึกหนักอีกครั้งในฐานะ ซีอีโอ ป้ายแดง!!