HTCลงทุนเจาะสตาร์ทอัพไทย

นายเจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่ม Houston Technology Center-Asia (HTC Asia) ที่เป็นบริษัทบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลก (Incubator) เข้ามาจัดตั้ง สำนักงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมมีแผนดึงเทคโนโลยีใหม่มาเชื่อมโยงและพัฒนาผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีของไทย
          สำหรับบริษัทดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกที่ดีสุดแห่งหนึ่งในโลก โดยการเลือกเปิดที่ประเทศไทย เพราะมีความเชื่อมั่นกับตลาดและผู้ประกอบการไทย โดยอยู่ระหว่างการคัดเลือกและศึกษาบริษัทในไทย เชื่อมั่นว่า การเข้ามาลงทุนในครั้งนี้จะส่งผลดี ต่อประเทศไทย ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและส่งเสริม ผู้ประกอบการไปสู่ตลาดระดับโลก เพราะบริษัทดังกล่าวมีฐานข้อมูล ผู้ประกอบการในตลาดโลกที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
          ขณะเดียวกัน ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ กลุ่ม HTC Asia ยังมีแผนไปลงทุนที่ ประเทศสิงคโปร์ในปีนี้พร้อมกับประเทศไทย
          "อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนโปรโมทเพื่อดึงบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลกเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนาในประเทศไทยมากขึ้น เพราะในปีนี้ประเทศไทยมีมาตรการและให้สิทธิประโยชน์แก่เอกชนที่ลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมในระดับสูงกว่าทุกปี รวมทั้งมีนโยบายกระตุ้นการลงทุนนวัตกรรมในระดับสูง เชื่อว่าจากนี้ไปจะมีเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น" นายเจนกฤษณ์ กล่าว
          สำหรับ HTC Asia อยู่ในเครือของ Houston Technology Center (HTC) ซึ่งเป็นบริษัทบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐ โดยมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ให้คำแนะนำด้านยุทธ ศาสตร์เชิงลึก กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุน และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ