กสทช.เลื่อนชิงคลื่น900

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) เป็นวันที่ 15 ธ.ค.2558 จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 12 พ.ย.นี้
          เนื่องจากมีบทความของนักวิชาการ บทความขององค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ตลอดจนข้อคิดเห็นของภาคประชาสังคมบางส่วน และหลายๆ ฝ่ายถึงการจัดประมูลติดกันกับคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 11 พ.ย. อาจจะกระทบต่อวงเงินราคาการเสนอราคา ที่อาจจะทำให้รัฐได้รับเงินค่าประมูลน้อยกว่าที่จะมีการประมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
          "กสทช.จะเร่งทำหนังสือส่งให้รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีทีด่วนที่สุด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ยังประมูลในกำหนดเวลาเดิมตามแผน คือ วันที่ 11 พ.ย.นี้"