CAT สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมในพม่าตั้งเป้าผู้นำให้บริการมาตรฐานสากล

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ร่วมพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและร่วมวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารกับผู้ให้บริการหลักในพม่า ผ่านทั้งระบบเคเบิลภาคพื้นดินและระบบเคเบิลใต้น้ำ ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศพม่าได้กลายเป็นตลาดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าพม่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางด้านงานบริการด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลก
          โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศอยู่ที่ 54.6% ขณะที่ย้อนไปในเวลาเดียวกันของปีก่อน อัตราการเข้าถึงอยู่ที่ 32.9% เท่านั้น และเชื่อว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในปีหน้า การขยายตัวของตลาดพม่ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้พม่าเป็นที่จับตามองของนักลงทุนจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีชายแดนติดต่อกับพม่าหลายแห่ง การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า ส่งผลให้การค้าชายแดนไทย-พม่า มีอัตราการขยายตัวสูงและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโทรคมนาคมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และการให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆ แก่ประชาชนชาวพม่า อันเป็นหนึ่งในนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนยังเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับ CAT ในการเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อไปยังพม่า และเป็น Hub สู่การเชื่อมต่อจากพม่าไปยังทั่วโลก
          และเมื่อวันที่ 15-16 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศพม่าได้จัดประชุม Myanmar Connect 2015 ณ กรุงเนปยีดอ ซึ่งถือเป็นการประชุมรวมกลุ่มผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับนานาชาติครั้งสำคัญในอาเซียน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในพม่า โดยงานดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรคมนาคมในประเทศพม่า และผู้ประกอบการโทรคมนาคมในระดับนานาชาติเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน โดย CAT ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุม พร้อมร่วมเข้าเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าจากนานาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า CAT มีความพร้อมในการร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาคอินโดจีนและอาเซียน.