MFEC ผนึก CAT พัฒนาซอฟต์แวร์ลดต้นทุนไอที

 นายธนกร ชาลี ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC  ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการพัฒนาการให้บริการ IRIS Cloud Platform เพื่อนำเสนอบริการด้านไอทีที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
          ทั้งนี้ CAT ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มุ่งพัฒนาศักยภาพบริการต่างๆ โดยเฉพาะมุ่งวางรากฐานด้าน Infrastructure ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Data Center ที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ และผ่านการ รับรองมาตรฐานการก่อสร้างระดับ สากล และ Cloud Infrastructure ที่มีความปลอดภัยและเสถียรภาพ สูง ส่วน MFEC คือความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการพัฒนา วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อร่วมมือกันจะสามารถนำเสนอบริการทางด้าน Cloud Computing ที่มีคุณภาพและครบถ้วนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Infrastructure as a Service, Platform as a Service รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ MFEC ขึ้นให้บริการเป็น Software as a Service ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้าน Big Data และระบบลายเซ็น electronic เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเป็นประโยชน์ สร้างทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าของทั้ง 2 องค์กร
          นอกจากนี้ MFEC ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับ CAT ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ย่อยที่นำมาใช้ใน Data Center รวมถึงทีมงานในการบริหารจัดการระบบในศูนย์ปฏิบัติการ Data Center ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลการปฏิบัติการใน Data Center ของสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ตลอดจนมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
          "การใช้ Cloud Computing ทำให้การใช้ระบบไอทีในองค์กรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการผนึก กำลังร่วมกันระหว่าง CAT และ MFEC เพื่อพัฒนาและให้บริการ Software as a Service บน IRIS Cloud Platform ในครั้งนี้เป็น การสร้างทางเลือกต่อองค์กรที่มีความต้องการใช้ระบบไอทีที่มีเสถียรภาพ และมีระบบความปลอดภัยสูง เพื่อลดภาระการทำงานและค่าใช้จ่ายด้านไอที รวมทั้งมีวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้การดูแล เชื่อว่าบริการของ CAT ในอนาคตจะได้รับความสนใจอย่างมากจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในมุมของ MFEC การผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้เรามีบทบาทในตลาดการให้บริการ Cloud ได้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียง Cloud Implementer โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ Data Center เอง ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาของ MFEC ขึ้นให้บริการในเชิง Software as a Service โดยมี CAT เป็นพันธมิตร" นายธนกรกล่าว
          ด้านนายชัยยุทธ สันทนานุการ รักษาการรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT  กล่าวว่า การผนึกกำลังกับ MFEC เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ด้าน Software as a Service บน Cloud โดยใช้ระบบ Infrastructure as a Service จาก IRIS Cloud ซึ่งเป็น Cloud Platform โดยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ทำให้เกิดการบริการวางระบบ Back office และบริการอื่นๆในอนาคต
          ทั้งนี้ IRIS Cloud การันตีคุณภาพบริการด้วยรางวัลสุดยอด ผู้ให้บริการด้าน Cloud Computing แห่งปีของประเทศไทย (2015 Thailand Infrastructure as a Service Provider of the Year) จากองค์กร Frost & Sullivan ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก ในงาน ประกาศรางวัลระดับโลก 2015 Thailand Excellence Awards
          นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เลือกใช้บริการยังได้รับการดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทไอทีระดับประเทศอย่าง MFEC ที่มีประสบการณ์ยาวนานด้านการพัฒนาวางระบบข้อมูล และบริหารจัดการระบบข้อมูล ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ IRIS Cloud Platform
          "ระบบบริการ Cloud มีประโยชน์เพราะสามารถช่วยลดรายจ่ายเกี่ยวกับ IT infrastructure ได้ โดยผู้ที่ใช้บริการ Cloud สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านระบบไอทีอย่างมาก เพราะ Cloud คิดค่าใช้บริการตามจำนวนทรัพยากรทางด้านไอทีที่ต้องการใช้งานจริงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากในการซื้อฮาร์ดแวร์หรือ IT infrastructure มาเผื่อไว้ล่วงหน้าอีกต่อไป สะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรบนระบบ Cloud ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีเครื่องมือเข้าอินเทอร์เน็ต นอก จากนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้บริการ เพราะสามารถปรับเพิ่มหรือลด Resource บน Cloud ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องวุ่นวายเรื่องระบบ และไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมด้วย" นายชัยยุทธกล่าว