CATหนุนไทยเป็นฮับ"ไอไอจี"ตั้งเป้าเทียบชั้นสิงคโปร์ใน3ปี

CAT เผยมีแผนลงทุน 'อินเตอร์เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์' ดันไทยเป็นฮับ ตั้งเป้าเทียบชั้นสิงคโปร์ใน 3 ปี พร้อมคลอดโมเดลธุรกิจร่วมทุนทำเคเบิลใต้น้ำกับ TOT หนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการผลักดันให้โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศมีความแข็งแรง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการลงทุนในจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ (IIG) ที่ค่อนข้างซ้ำซ้อนกัน มีผู้ให้บริการถึง 10 ราย เป็นการลงทุนสูงแต่ได้กำไรน้อย
          ดังนั้น มองว่าหากมีการลงทุนเพียงรายเดียว และเปิดให้ผู้ให้บริการมาเช่าใช้ ก็จะสามารถลดต้นทุน สามารถแข่งขันกับสิงคโปร์ได้ อีกทั้งจะทำให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ เช่น กูเกิล เฟซบุ๊ค สนใจมาลงทุนเลือกไทยเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์มากขึ้น เนื่องจากจ่ายในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งไทยได้เปรียบในแง่ของปริมาณผู้ใช้งานข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
          ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการดำเนินงานเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของบริษัท โดยมีแนวทางที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แทนที่สิงคโปร์ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า บริษัทจะเป็นรายเดียวที่ทำได้ ผู้ประกอบการรายอื่นก็สามารถร่วมทำได้เช่นกัน หากจะแข่งขันกับสิงคโปร์ ไทยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพาร์ตเนอร์ก่อน ต้องทำให้เกิดความสนใจในการลงทุน
          “เหตุผลที่นักลงทุนเลือกสิงคโปร์ เพราะมีกฎหมายรองรับชัดเจนและมีรัฐบาลสนับสนุนเงินทุน สำหรับบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลดต้นทุนและมีราคาการให้บริการที่เท่ากับสิงคโปร์ให้ได้ภายใน 3 ปี โดยการหาพาร์ตเนอร์เข้ามาและทำให้มีผู้ใช้มากขึ้น” พ.อ.สรรพชัย กล่าว
          ปัจจุบันบริษัทให้บริการอินเตอร์เนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ ที่เป็นรูปแบบเคเบิลใต้น้ำอยู่แล้ว 5 เส้นทาง คือ 1.เส้นทาง AAG ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของอเมริกา 2.เส้นทาง FLAG เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกไกลและยุโรป 3.เส้นทาง  SMW 3 เชื่อมโยงระหว่าง 4 ทวีป คือ ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย และออสเตรเลีย 4.เส้นทาง SMW 4 เชื่อมโยงระหว่าง ยุโรป, แอฟริกา และเอเชีย และ 5.เส้นทาง TIS เชื่อมโยง 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างไทย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นอกจากนี้ ในปี 2559 จะมีการเปิดให้บริการในเส้นทางที่ 6 คือ APG เชื่อมต่อระหว่าง 8 ประเทศ และ 1 เขตปกครองพิเศษ ในเอเชียแปซิฟิก
          ขณะเดียวกันบริษัทเตรียมทำโครงการร่วมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ในการทำเคเบิลใต้น้ำและโครงการท่อร้อยสาย ตามที่กระทรวง ICT มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการเพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของรายละเอียดการวางรูปแบบธุรกิจ