ครม.ไฟเขียวโยกงบตามไอซีที เลิกซื้อแท็บเล็ตปั้นเอสเอ็มอี

 ครม.อนุมัติโอนงบแท็บเล็ตมาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หวังยกระดับบุคลากรไอทีภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพเอสเอ็มอี
          นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนงบประมาณในโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (ไว-ไฟเน็ตเวิร์ค) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของกระทรวงไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 3,755 ล้านบาท มาใช้ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
          ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้จัดทำโครงการเบื้องต้น 6 เรื่อง 1.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลชุมชนด้วยการขยายช่องทางการสื่อสารสาระความรู้เรื่องการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ)
          2.เป็นการพัฒนาเมืองและพื้นที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาซูเปอร์คลัสเตอร์โดยตรงตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
          แนวทางที่ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา 4.เป็นเรื่องการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ (อีกอฟเวิร์นเมนต์) 5. การพัฒนาบุคลากรทุนมนุษย์ ทั้งส่วนราชการและเอกชน ให้มีความพร้อมสอดรับกับการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่
          สำหรับแนวทางที่ 6. การวางโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ให้เข้าถึงทั่วประเทศ เพราะปัจุจบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เพียงระดับตำบล 70% เท่านั้น