กสทช.ไฟเขียวเรียงช่องทีวีใหม่ อ้อนป.ป.ช.-สตง.เปิดทางเลื่อนจ่ายเงิน

 
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ หรือ หลักเกณฑ์การประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ และคาดว่าจะนำไปประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันที่ 21 กันยายนนี้ จากนั้นในวันที่ 24 กันยายน-25 ตุลาคม ก็จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ารับหนังสือเชิญชวนเข้าประมูล และให้ยื่นซองเอกสารเพื่อขอเข้าประมูลใน วันที่ 26 ตุลาคม
          "ร่างประกาศเกณฑ์ประมูล 4จี บนคลื่น 900 จะแตกต่างจากการประมูล 4จี บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ คือในด้านการเข้าถึงของโครงข่ายที่กำหนดว่าภายใน 4 ปีต้องครอบคลุม 50% และครอบคลุม 80% ภายใน 8 ปี ส่วนการชำระค่าประมูลใบอนุญาตนั้นกำหนดไว้ 4 ปี คือ ปีแรกชำระ 50% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง ปีที่ 2 และปีที่ 3 ชำระอีกปีละ 25% ของมูลค่าคลื่นความถี่ที่แท้จริง และปีที่ 4 ให้ชำระเงินส่วนเกินที่สูงกว่ามูลค่าคลื่นที่แท้จริงซึ่งอยู่ที่ 16,080 ล้านบาทต่อใบอนุญาต ราคาตั้งต้นประมูลอยู่ที่ 12,864 ล้านบาทต่อใบอนุญาต" นายฐากรกล่าว และว่า ส่วนวันเวลาประมูลนั้นเบื้องต้นกำหนดให้ประมูลในวันที่ 15 ธันวาคม แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้นได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และหากเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประมูลทราบก่อน 30-90 วัน
          นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ เพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ต้องนำช่องรายการทีวีดิจิตอลประเภทช่องสาธารณะและช่องธุรกิจ ทั้ง 36 ช่องมาจัดเรียงไว้ในหมายเลข 1-36 ภายใน 60 วัน ให้เป็นแบบเดียวกันทุกรูปแบบการออกอากาศ
          นอกจากนี้บอร์ดยังมีมติให้สำนักงาน กสทช.ส่งหนังสือไปสอบถามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้ 3 หน่วยงานทบทวนความเห็นเรื่องการที่เอกชนขอให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลในงวดที่ 3 จากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง 3 หน่วยงานระบุว่าเลื่อนไม่ได้ พร้อมทั้งให้ทำหนังสือรายงานความคืบหน้าต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป--จบ--