สหภาพทีโอทีฟ้องกสทช.ยื้อคลื่น900หวังคว่ำประมูลปลายปี

 สหภาพ "ทีโอที" เตรียมฟ้อง กสทช. ระงับประมูลคลื่น 900 MHz ลั่นกระทบสิทธิเสียหายหลายหมื่นล้าน พร้อมยื่นฟ้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบบอร์ด-สคร.-รมต.ไอซีที ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
          นายอนุชิต ธูปเหลือง ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า ทางสหภาพได้ออกแถลงการณ์จุดยืนของสหภาพ ต่อกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำคลื่นความถี่ 900 MHz ที่อยู่ใน การใช้งานของทีโอที ไปประมูลใหม่ เนื่องจากคลื่น 900 MHz เป็นความถี่ที่ ทีโอทีได้รับการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้จากกรมไปรษณีย์โทรเลขในอดีต เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2G แก่ประชาชนภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงาน โดยให้บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) เป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการให้บริษัทเอกชนมาร่วมการงานกับรัฐ ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้ และเมื่อสิ้นสุดแล้ว ทีโอทีมีแผนจะนำคลื่นและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบตามสัญญาร่วมการงาน นำมาให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาบริการให้มีคุณภาพดีตามการพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไปในอนาคต
          แต่ทาง กสทช.ได้แจ้งว่า สิทธิในการใช้คลื่นจะสิ้นสุดลงตามสัญญาสัมปทาน และเตรียมนำคลื่นไปจัดประมูล ดังนั้นสหภาพในฐานะองค์กรนิติบุคคลของฝ่ายพนักงาน ทีโอที ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทีโอที จึงได้ดำเนินการคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของ กสทช. เพื่อปกป้องคลื่น 900 MHz ให้ทีโอทียังคงมีสิทธิใช้ประกอบกิจการต่อไป เนื่องจากจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบสื่อสารทางเสียงและบรอดแบนด์แบบไร้สาย ลดช่องว่างในการเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน และส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
          หากคลื่น 900 MHz ถูกนำไปประมูลใหม่ ทรัพย์สินของรัฐที่รับมอบคืนจาก เอไอเอสจะด้อยค่าลงทันที สร้างความ เสียหายหลายหมื่นล้านบาท เพราะไม่มีคลื่นความถี่จะนำไปให้บริการได้ ขณะที่คลื่นจะถูกนำไปประมูลให้กับเอกชน ที่มุ่งแต่ผลกำไร มากกว่าจะสร้างบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชาติ รัฐจะได้เพียงเงินรายได้จากประมูล แต่ประเทศและประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลย
          ทางสหภาพจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนการดำเนินการของ กสทช. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อแก้ปัญหาในฐานะผู้เสียหายโดยตรงจากการดำเนินการของ กสทช. ซึ่งหากยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทางสหภาพจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อปกป้องสิทธิ ในการใช้คลื่น 900 MHz รวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้วินิจฉัยการใช้อำนาจของ กสทช. ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการ ให้เกิดความเสียหายแก่ทีโอที โดยไม่เป็นธรรม ทั้งจะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที สำนักงาน นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และรัฐมนตรีไอซีที ในฐานะ เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่กำกับดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ
          ด้านนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี กรรมการสหภาพฯ ทีโอที เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้กำลังร่างคำฟ้องทั้งหมดอยู่ คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือน ก.ย.นี้ น่าจะยื่นฟ้องศาลปกครองได้ เพราะขณะนี้ทาง กสทช.แสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าจะเอาคลื่นไปประมูล โดยจะเปิดให้รับซองประมูลได้ราว 28 ก.ย.นี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิของทีโอที และก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว