เดินหน้าบรอดแบนด์แห่งชาติ ชงดาต้าเซ็นเตอร์เข้า"ดีอี"ต.ค.

 "ไอซีที" ขีดเส้นไม่เกิน "ต.ค.นี้" ชงแผน การจัดการโครงการ "บรอดแบนด์แห่งชาติ-ดาต้าเซ็นเตอร์" พ่วงแผน 5 ปีพัฒนายุทธศาสตร์ไอซีทีเข้าบอร์ด "ดีอี" พร้อมร่วมมือ ก.คลัง-ก.อุตสาหกรรมก.พาณิชย์" สร้างระบบอีเพย์เมนต์ และสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโก ออนไลน์
          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมในทุกด้านประกอบด้วย 1.การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ เช่น การสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่
          2.ด้านซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับการใช้เทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันกฎหมายต่าง ๆ
          3.โครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการ สนับสนุนเอกชนให้มีความคล่องตัว และประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวบรวมข้อมูลหน่วยงานรัฐที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ได้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้งาน มีการใช้ บิ๊กดาต้าให้เกิดประสิทธิภาพ
          4.ด้านสังคมต้องส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 5.ด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเพิ่มการใช้เทคโนโลยี ทำให้แข่งขันในระดับนานาชาติได้ และ 6.การพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน สร้างทักษะการใช้งาน และด้านการศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สร้าง e-Learning และดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ
          โดยทั้งหมดเป็นแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีที่ต้องบรรจุเข้าไปเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งได้ร่างไว้แล้ว คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล (บอร์ดดีอี) ได้ภายใน ต.ค.นี้ เช่นกันกับแนวทางการดำเนินการโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ และดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ
          "ทั้งบรอดแบนด์แห่งชาติ และดาต้าเซ็นเตอร์ ภาคเอกชนให้ความสนใจมากและมีความพร้อมที่จะทำ จึงต้องหาวิธีการว่าทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด"
          ขณะเดียวกัน กระทรวงไอซีทียังจะ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น และสร้างความเชื่อมโยง ของเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการ ผ่านศูนย์ไอซีทีชุมชนที่มีกว่า 1,000 แห่ง โดย สิ่งสำคัญสำหรับเอสเอ็มอีอีกอย่าง คือ ระบบอีเพย์เมนต์ ที่จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้เห็นใน 3-6 เดือน รวมถึงการส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ โดยร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
          ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และบริษัทอินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) กว่า 12,000 ราย เพื่อดึงเข้าสู่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์