นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้ร่วมมือกับนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในการจัดทำโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดย ส.อ.ท.และไอซีที จะจัดทำนโยบายด้านสารสนเทศ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และสนับสนุนการขยายตัวเอสเอ็มอี แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ การพัฒนาด้านกายภาพ สร้างโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งาน และความเสมอภาค, โครงสร้างพื้นฐานด้านการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการจัดทำระบบธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเพเม้นท์) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
          นายอุตตม สาวนายน  รมว.ไอซีที กล่าวว่า ไอซีทียังมีโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เอกชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้สะดวกขึ้น โดยจะเชื่อมโยงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาที่ไม่สูงมากนักรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพึ่งพาเทคโนโลยีในการแข่งขันยกระดับการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยแผนทั้งหมดจะใช้เวลาดำเนินงาน 5 ปี
          ขณะที่นายสุพันธุ์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีของรัฐบาล ล่าสุด คือช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอี ที่เป็นฐานรากของภาคธุรกิจให้มากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เอสเอ็มอีที่อยู่ในระบบ 700,000 ราย เข้าสู่ระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องมากขึ้น ส่วนอีก 2 ล้านราย ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบเนื่องจากยังเป็นธุรกิจเล็กๆ เสียภาษีนิติบุคคลทั่วไปเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าต่อไปหากกลุ่มนี้มีสถานะที่มั่นคง มีการขยายธุรกิจ ก็จะเข้าสู่ระบบภาษีมากขี้น