แจ้งวัฒนะ * มติบอร์ด กสท เห็นด้วยให้เทสโก้ โลตัส เข้าจอยต์เวนเจอร์ ถือหุ้น 50% แทนการเป็นเอ็มวีเอ็นโอ ด้าน กสทช.สั่งยกเลิกมติบอร์ด กสท เรื่อง อสมท คืนคลื่น 2500
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการบริษัท และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจ หลังจากเทสโก้ โลตัส ถอนตัวไม่เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์มือถือ หรือ เอ็มวีเอ็นโอ และขอเสนอการทำธุรกิจร่วมกันในรูปแบบพันธมิตรร่วมทุน (Joint Venture) ด้วยการถือหุ้นบริษัทละ 50% โดย บมจ. กสท ไม่ได้ลงทุนเป็นเม็ดเงิน แต่จะลงทุนในลักษณะการให้คลื่นไปใช้ หรือแอร์ไทม์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสม กลยุทธ์การกำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดด้าน ผลตอบแทนการเงิน ตลอดจนข้อ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะสามารถ เซ็นสัญญาทำธุรกิจร่วมกันได้ประ มาณต้นปีหน้า เพื่อให้เทสโก้ โลตัสนำซิมการ์ดไปให้บริการลูกค้า ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ 2-3 ล้านราย ไปจนถึงปี 2568 เชื่อว่าหากได้ทำธุรกิจร่วมกันแล้ว น่าจะได้ลูกค้ามากกว่าจำนวนดังกล่าว
          สำหรับความคืบหน้าเรื่องการนำคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำ นวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะให้สำนัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปประมูลร่วมกันเพื่อทำ 4จี นั้น ตอนนี้ยังคงรอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความคิดเห็นว่า จะต้องแก้ไขสัญญาสัมปทานกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่กระ ทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตหรือไม่ ซึ่งบริษัทเองมีความเห็นว่า ไม่ต้องแก้ไข เพราะคลื่นที่จะมอบให้ กสทช. เป็นคลื่นที่ไม่ได้ใช้งาน และหากต้องมีการแก้ไขสัญญาดังกล่าว การคืนคลื่นอาจไม่ทันกับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย.58 นี้
          นอกจากนี้ วันที่ 11 ก.ย.58 บมจ. กสท จะดำเนินการฟ้องร้องกสทช. ในมูลค่า 6,000 ล้านบาท กรณีที่มีการคิดค่าเยียวยาคลื่น 1800 มีมติให้เอกชนทั้ง 2 ราย คือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) แต่ไม่มีการคิดค่าเช่าโครงข่ายของ กสท โทรคมนาคม
          ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.58 ที่ผ่านมา มีมติ 7 ต่อ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.57 ที่ระบุให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ต้องคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2600 เมกะเฮิรตซ์ มาที่ กสทช.ภายใน 5 ปี เพราะสัญญาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท อินเตอร์ เนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ ไออีซี ที่จะให้บริการโทรทัศน์ทีวีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังสำนักงานได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งมีสำนักอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นว่า มติดังกล่าวของ กสท มีการตีความที่ผิดสัญญาของ บมจ. อสมท ที่ทำไว้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุม กสทช.จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติ กสท.