พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดแคทได้เห็นชอบให้แคททำบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อเจรจาระงับข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานให้ได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมอบหมายให้คณะกฎหมายพิจารณารายละเอียดโดยเร็วเพื่อจะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเอ็มโอยูในอีก 1 เดือนข้างหน้า
          สำหรับประเด็นการคืนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อนำไปประมูล 4 จี และแคทขอใช้สิทธิ์ในคลื่นที่เหลืออีก 20 เมกะเฮิรตซ์ไปจนกว่าจะสิ้นสุดใบอนุญาตในปี 2568 นั้นขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ แต่เนื่องจากมีข้อท้วงติงจากกระทรวงการคลังว่าการคืนคลื่นดังกล่าวควรจะมีการแก้ไขสัญญาสัมปทานหรือไม่ ซึ่งแคทได้ทำหนังสือยืนยันไปยังกระทรวงการคลังว่า ไม่ต้องแก้ไขสัญญาสัมปทาน ฉะนั้น ต้องรอหนังสือตอบกลับจากกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอเรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำเสนอเรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พิจารณาอีกครั้งก่อนนำเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ
          "การคืนคลื่น 5 เมกะเฮิรตซ์ จะทันตามระยะเวลาที่ กสทช.กำหนดไว้วันที่ 25 ก.ย.นี้หรือไม่นั้น แคทไม่สามารถยืนยันได้ เพราะกระบวนการในส่วนของแคทได้เสร็จสิ้นแล้วแต่เมื่อท่วงติงมา แคทก็ต้องยืนยันว่าทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาใด แต่ต้องทำเรื่องเสนอ ครม.ให้ถูกต้อง ซึ่งคืนคลื่นก็เพื่อบริหารจัดการคลื่นที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพและเกิดรายได้ต่อแคท โดยคลื่นย่านนี้ปล่อยว่างมานาน ไม่ก่อประโยชน์ เพราะฉะนั้น หากคืนคลื่นให้รัฐก็จะได้เงินราว 5,000-6,000 ล้านบาทจากการประมูล แคทก็ได้ใช้คลื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ขณะเดียวกันต้องหาข้อมูลการโอนคลื่นของดีแคทให้กับทรูมูฟและดีพีซีในอดีตด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการชี้แจงอีกครั้ง"--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 ก.ย. 2558 (กรอบบ่าย)--