นางดวงใจ ธรรมโชติโก รักษา การผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาคเอกชน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาการให้บริการเครือข่ายไร้สาย TOT Wi-Fi กับศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค เพื่อให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบ คลุมทั่วพื้นที่ศูนย์ไบเทค ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทั้งกลุ่มลูกค้า Consumer ในและต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือชมนิทรรศการ กลุ่มออร์แกไนเซอร์ผู้จัดนิทรรศการ หรือรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
          ทั้งนี้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 พบว่าการ ใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในทุกช่วงเวลาการทำงานสูงมากกว่าปี 2557 โดยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด สำหรับกิจกรรมยอดนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อน ที่คือ การใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค 82.7% การสืบค้นข้อมูล 56.6% การติดตามข่าวสาร 52.2%
          สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำศักยภาพของทั้งไบเทค ซึ่งเป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมระดับชั้นนำของประเทศ และของทีโอที ซึ่งมีศักยภาพ ด้านโทรคมนาคมระดับประเทศ โดยการพัฒนาสร้างโมเดลใหม่ในการให้บริการโทรคมนาคมภาย ในไบเทค เพื่อรองรับกับความต้อง การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกกลุ่มลูกค้าของไบเทคให้สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
          ด้านนายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่สำนักพัฒนาโทรศัพท์ ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ. ทีโอทีกล่าวว่า ความร่วมมือครั้ง นี้เป็นการนำศักยภาพของทั้งไบเทค ซึ่งเป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมระดับชั้นนำของประเทศ และของทีโอที ซึ่งมีศักยภาพ ด้านโทรคมนาคมระดับประเทศ โดยการพัฒนาสร้างโมเดลใหม่ในการให้บริการโทรคมนาคมภาย ในไบเทค รองรับกับความต้องการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกกลุ่มลูกค้าของไบเทค
          "ไบเทคได้ให้ความไว้วางใจ ทีโอทีให้เป็นผู้ดำเนินการรายเดียว ในการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายไร้สาย TOT Wi-Fi ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับปริมาณลูกค้าและครอบคลุมพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกของไบเทค โดยทีโอทีได้ลงทุนงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่จะครอบคลุมทั่วพื้นที่ไบเทคกว่า 38,000 ตารางเมตร โดยการติดตั้งพร้อมบริการ 327 จุด เชื่อมต่อ (APs) ภายใต้สัญญาเป็นเวลา 5 ปี การติดตั้งระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้" นายอภิรักษ์กล่าว
          นอกจากนี้ไบเทคยังให้ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ขยายระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม เมื่อ มีการขยายพื้นที่ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อให้ลูกค้าของไบเทคสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
          นางสาวปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กล่าวว่า ไบเทคยินดีที่ได้ร่วมมือกับทีโอที ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเครือข่ายระบบไร้สาย มาร่วมติดตั้งระบบและให้บริการเครือข่ายไร้สายผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย เป็นการเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการและอำนวยความ สะดวกรวดเร็วด้านการติดต่อสื่อ สารแก่ลูกค้าของไบเทค นอกจาก นี้ผู้จัดงานยังสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายคุณภาพสูง โดยมีค่าบริการในการกำหนดการ ตั้งค่าสัญญาณ (SSID) นับเป็น การเพิ่มมูลค่าให้กับงานอีเวนท์ นั้นๆ และสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้จัดแสดงงานในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายอีกด้วย
          In Brief : ย่อความ
          ไบเทคร่วมมือทีโอทีให้บริการ TOT Wi-Fi ครอบ คลุมทั่วพื้นที่ โดยทีโอทีทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้สัญญา 5 ปี คาดติดตั้งเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. นี้