มีมติ ทีโอที-กสท ลงทุนลากสายลงดิน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ถึงความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมลงดินตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล อันเป็นผลมาจากการวางโครงข่ายโทรคมนาคม อาทิ สายโทรศัพท์ สาย 3จี สาย 4จี และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ไม่สามารถพาดสายเพิ่มเติมได้อีก เนื่องจากเสาไฟฟ้าไม่สามารถรองรับน้ำหนักเพิ่มได้ ล่าสุดจากการหารือร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย จึงได้มีมติร่วมกันว่าการนำสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ

          นายฐากรกล่าวว่า ส่วนรูปแบบการดำเนินการคือจะให้ ทีโอที และ กสท เป็นผู้ลงทุน จากนั้นจะให้บริษัทเอกชนที่ต้องการพาดสายโทรคมนาคมใต้ดิน ให้จ่ายค่าพาดสายแก่ ทีโอที และ กสท โดยเบื้องต้นการดำเนินการจะเริ่มจากในกรุงเทพมหานคร ก่อนจะขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบรอดแบนด์แห่งชาติ ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณดำเนินการไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท