ทีโอที ดันบรอดแบนด์2ล้านพอร์ตหวังฟื้นรายได้

          ทีโอทีดันแผนโครงการบรอดแบนด์ 2 ล้านพอร์ต ขอความเห็นสภาพัฒน์ฯ-คลัง หลัง "ไอซีที" พิจารณาโครงการพร้อมชงเข้า ครม.ไฟเขียวอีกรอบ เตรียมเปิดให้บริการไตรมาส 4 ปีนี้ มั่นใจสอดคล้องแผนดิจิทัล อีโคโนมี หวังเป็นรายได้หลักเลี้ยงองค์กรหลังสิ้นสัมปทาน

          นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) 2 ล้านพอร์ต ครอบคลุม 7,255 ตำบล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 เมกะบิตระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2558-2562) ใช้งบลงทุน 30,000 ล้านบาท ที่คาดว่าจะเริ่มติดตั้งและให้บริการได้ราวไตรมาส 4 ปี 2558 ผ่านการพิจารณาของ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แล้ว

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงไอซีที ได้ให้ทีโอทีนำแผนดังกล่าว ส่งขอความเห็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง ก่อนส่งกลับกระทรวงไอซีทีขอความเห็นชอบต่อไป

          "โครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณทีโอที เพียงอย่างเดียวไม่ได้ จึงต้องส่งสภาพัฒน์ฯ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นว่าทีโอทีจะกู้เงิน ทำโครงการนี้ได้หรือไม่ แล้วจึงค่อยส่งเรื่องให้กระทรวงไอซีทีรับทราบอีกครั้ง ซึ่งทีโอทีจะเริ่มให้บริการปลายปีนี้ ต้องทราบความชัดเจนสรุปเรื่องให้ได้ภายใน 1-2 เดือน เพราะถ้าทีโอทีไม่ได้ ดำเนินการโครงการนี้ จะสร้างรายได้เพิ่มไม่ได้เลย ในช่วงที่ไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทาน"

          การลงทุนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติงบ ซึ่งอาจทำให้ล่าช้า ล่าสุดจึงปรับแผนการลงทุนเป็นลงทุนเองก่อนจำนวน 1.5 แสนพอร์ต ภายหลังรับอนุมัติแผนแล้ว ทีโอทีจะดำเนินการส่วนต่อไปได้ ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับอนุมัติ เพื่อเป็นส่วนเสริมนโยบายดิจิทัล อีโคโนมีของรัฐบาล รองรับความต้องการโทรคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจัดตั้งใหม่ 6 จังหวัดพื้นที่ชายแดน

          ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมพิจารณาแผนขยายอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ จ.ตากที่แม่สอด พบพระ และแม่ระมาดแล้ว คาดว่าปี 2558 เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชายแดนแม่สอดจะมีมูลค่าการค้าสูงถึง 1 แสนล้านบาท นับเป็นมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงที่สุดในภาคเหนือ

          ปัจจุบัน ทีโอที พร้อมให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ และบริการเอดีเอสแอลครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอดังกล่าว รวมถึงมีแผนขยายบริการเอฟทีทีเอ็กซ์ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วขนาด 12 คอร์ตามถนน 2 เส้นทาง และวางขนาด 120 คอร์เป็นวงแหวนรอบตัวเมืองแม่สอด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และได้เตรียมพร้อมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมเข้าสู่แม่สอด โดยมีระบบสำรองไร้สายซึ่งจะให้บริการโทรคมนาคมในแม่สอดมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพบริการทีโอที 3จีให้รองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น

          อย่างไรก็ดี การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก (เอฟทีทีเอ็กซ์) ภายใต้การดำเนินการทีโอทีรองรับความเร็ว 100 เมกะบิต ปัจจุบันให้บริการประชาชนทั่วประเทศไปแล้วประมาณ 195,000 พอร์ต โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ติดตั้งไปแล้วจำนวน 85,000 พอร์ต แบ่งเป็น กทม. 9,000 พอร์ต ต่างจัดหวัดราว 76,000 พอร์ต

          ทีโอที จะทำโครงการดังกล่าวเป็นรายได้หลัก ที่จะมาเลี้ยงองค์กร ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยรายได้จากการให้บริการเอฟทีทีเอ็กซ์ ช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2558 มีแล้วราว 1,300 ล้านบาท และตั้งเป้ารายได้ทั้งปีรวม 1,800 ล้านบาท